LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi,...

ĐIỂM MỚI VỀ THUẾ GTGT CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/01/2014

ĐIỂM MỚI VỀ THUẾ GTGT CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/01/2014

Về phạm vi, đối tượng không chịu thuế: – Quy định rõ “Sản phẩm muối được sản xuất từ nước...

Sự khác biệt giữa quyết định 15  và quyết định 48 trong chuẩn mực kế toán

Sự khác biệt giữa quyết định 15 và quyết định 48 trong chuẩn mực kế toán

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA QUYẾT ĐỊNH 15 VÀ QUYẾT ĐỊNH 48 1. Dấu hiệu nhận biết DN nhỏ và vừa,...

Deep Learning

Deep Learning

Deep learning is a set of algorithms in machine learning that attempt to learn layered models of inputs, commonly neural...