Teaching

  • OOP-lập trình hướng đối tượng: là một trong những phương pháp lập trình mà mọi lập trình viên đều phải biết và sử dụng thành thạo.
  • EC-Internet & Thương mại điện tử:Thương mại điện tử, hay còn gọi là e-commerce, e-comm hay EC, là sự mua bán sản phẩm hay dịch vụ trên các hệ thống điện tử như Internet và các mạng máy tính.
  • Applied informatics: Tin học ứng dụng

Trả lời