0

Bài 2: Cặp tiền tệ, Vị trí, Dài, ngắn

Posted by sanghv on 19/02/2014 in Theory |

Một cặp tiền tệ là gì? Tệ được giao dịch theo cặp. Khi bạn nhìn thấy cặp EUR / USD hoặc USD / JPY, nó có nghĩa là giá trị của 1 EUR được đo bằng USD và giá trị của USD được đo bằng JPY. Khi bạn nhìn thấy EUR / USD là 1.4, […]

Tags:

Copyright © 2007-2018 SangHv at Academy Of Finance – HVTC All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.