0

Xây dựng phần mềm kế toán TSCĐ tại Công ty cổ phần phần mềm Bravo

Posted by sanghv on 13/09/2013 in Thesis, Tin học TCKT |

Kết cấu của đề tài bao gồm 3 chương: – CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỂ PHÁT TRIỂN HTTT KẾ TOÁN TSCĐ TRONG DOANH NGHIỆP. – CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HTTT KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY CP PHẦN MỀM BRAVO. – CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG […]

Tags:

Copyright © 2007-2017 SangHv at Academy Of Finance – HVTC All rights reserved.
This site is using the Multi Child-Theme, v2.2, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com

Contact Us

[shortcode]