TIUD-Bài kiểm tra CQ55.11.3LT

Welcome to your TIUD-Bài kiểm tra CQ55.11.3LT

Họ Và Tên Lớp Email Phone Number
1. Sử dụng ..... khách hàng không cần phải điền các thông tin vào các đơn đặt hàng trực tuyến mà chỉ cần chạy phần mềm trên máy tính
2.

Thế nào là mạng Intranet?

3. Chỉ ra yếu tố KHÔNG cùng loại với các yếu tố khác
4. Hãy chỉ ra lợi ích nổi bật nhất khi tham gia website cổng thưong mại điện tử quốc gia?
5. Chỉ ra ví dụ thành công điển hình của mô hình thương mại điện tử e-marketplace
6.

URL là gì?

7. Công ty bán sản phẩm hay dịch vụ trực tuyến, sử dụng thẻ tín dụng là công cụ thanh toán được gọi là gì?
8. Quá trình chuyển tiền từ tài khoản của người mua sang tài khoản của người bán được gọi là gì?
9.

URL đại diện cho cụm từ gì

10. Trong mô hình giao dịch sau đây, các bước được tiến hành như thế nào là đúng?
11. Hạn chế khó khắc phục nhất khi đẩy mạnh cung cấp dịch vụ Internet banking tại VN là:
12. Đối với các công ty đã có website giới thiệu sản phẩm, để phát triển hoạt động thương mại điện tử hơn nữa nhiệm vụ nào sau đây quan trọng nhất?
13. Sự khác biệt lớn nhất giữa Thẻ tín dụng (credit card) và Thẻ ghi nợ (debit card) là:
14.

Một địa chỉ thư điện tử đúng được viết như sau:

15.

Khi muốn truy cập vào trang web có địa chỉ www.ptithcm.edu.vn, chúng ta đánh vào


khung địa chỉ của trình duyệt web như sau:

16. Việc các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm qua website, giao dịch bằng thư điện tử với đối tác là đặc điểm nổi bật của
17.

Sinh viên được khuyên dùng Google để tìm kiếm các thông tin về tiểu sử một nhà khoa học. Google là gì?   

18. Loại thẻ nào có độ bảo mật cao hơn các loại thẻ còn lại
19. Giỏ mua hàng điện tử KHÔNG nhất thiết phải có chức năng nào dưới đây?
20. Mạng trải ra ở mức một thành phố lớn được gọi là:
21. Trong giai đoạn hiện nay, các website TMĐT B2C của Việt Nam hướng tới mô hình nào?
22. Yếu tố nào không phải lợi ích của dịch vụ ngân hàng điện tử
23. Các website xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh cần có chức năng nào nhất
24. Chỉ ra yếu tố KHÔNG phải là lợi ích của Thương mại điện tử
25. Tổ chức cung cấp tài khoản chấp nhận thanh toán cho người bán hay Internet Merchant Accounts với mục đích chấp nhận các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng được gọi là gì?
26. Website eBay cho phép các cá nhân đấu giá trực tuyến
qua mạng, đây là mô hình thương mại điện tử nào?
27. Chức năng cơ bản nhất của các sàn giao dịch điện tử như Alibabcom, ec21.com, vnemart.com... là gì ?
28.

Hypertext là gì?

29. Một người sử dụng thẻ để mua một số sách trên mạng. Các khoản thanh toán bị trừ tực tiếp từ tài khoản tiền gửi của ông đặt tại ngân hàng Vietcombank. Trong trường hợp này, ông sử dụng loại thẻ nào?
30. Website XYZ được xây dựng để cá nhân mua bán trên đó, đây là mô hình gì?
31. Dịch vụ kết nối người bán hàng, khách hàng, và các ngân hàng liên quan để thực hiện các giao dịch thanh toán điện tử được gọi là gì?
32. Khi nhận được yêu cầu sau: tìm thông tin về chủ đề “Internet history”. Chúng ta nên sử dụng cú pháp tìm nào để thu hẹp phạm vi tìm kiếm:
33. Tổ chức tài chính cung cấp thẻ thanh toán cho các khách hàng cá nhân được gọi là gì?
34.

Phần mềm dùng giao diện đồ họa được sử dụng để truy cập internet được gọi là

35. Các số sau số nào được coi là địa chỉ đúng của một nút trên mạng máy tính.
36. Khi tham gia các cổng thương mại điện tử, đâu không phải là lợi ích
37. Việc các doanh nghiệp chia sẻ thông tin qua mạng với nhau để phối hợp sản xuất hiệu quả được thực hiện trong mô hình nào?
38. Để website thương mại điện tử hoạt động đáp ứng các
mục tiêu kinh doanh được đã đặt ra, giai đoạn nào sau đây
cần được chú trọng hơn cả?
39. Website mà tại đó các doanh nghiệp có thể tiến hành các hoạt động thương mại từ quảng cáo, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ tới trao đổi thông tin, ký kết hợp đồng, thanh toán...được gọi là
40. Một loại thẻ thanh toán cho phép chủ thẻ sử dụng một khoản tiền để thanh toán với giới hạn nhất định do công ty cấp thẻ đưa ra và thường yêu cầu một tỷ suất lợi nhuận khá cao đối với những khoản thanh toán không được trả đúng hạn. Đây là loại thẻ nào?
41.

Site là gì?

42. Thế nào là mạng Internet?
43.

Giao thức dùng để tải xuống (downloading) các tập tin được viết tắt là

44. Một thông điệp từ máy tính chuyển sang máy tính khác qua mạng được chia thành
45. Chỉ ra hạn chế khó vượt qua nhất đối với việc ứng dụng và phát triển thương mại điện tử của DN Việt nam hiện nay.
46. Khi chúng ta gửi và nhận thư điện tử từ hộp thư này sang hộp thư khác, các thông

điệp được gửi trực tiếp từ hộp thư đến hộp thư không thông qua trung gian?

47. Khi thực hiện thanh toán các hóa đơn tiền điện, điện thoại, internet bằng cách vào các website của những nhà cung cấp dịch vụ trên và nhập vào đó thông tin tài khoản để thanh toán, đây là hình thức thanh toán điện tử gì?
48. Các trang Web là gì?
49. Một trong số các trang web được gọi là homepage. Vậy homepage là gì?
50. Các giao dịch thanh toán điện tử có giá trị nhỏ hơn 10 USD được gọi là gì?
51. Điều kiện cơ bản nhất đảm bảo thành công của các mô hình kinh doanh Sàn giao dịch điện tử B2B
52. Website XYZ có dịch vụ giúp các cá nhân bán hàng cho
các cá nhân khác và thu một khoản phí trên các giao dịch
được thực hiện. Website XYZ là mô hình TMĐT nào?
53.

Thiết bị chuyển tiếp giữa máy tính và mạng thông qua đường điện thoại là

54. Website dell.com thuộc mô hình nào?
55. Người mua/chủ thẻ, ngân hàng của người mua/ngân hàng phát hành thẻ, ngân hàng của người bán, người bán/tổ chức chấp nhận thanh toán thẻ, tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử là các bên liên quan đến giao dịch thương mại điện tử nào?
56.

Sinh viên được khuyên dùng Google để tìm kiếm các thông tin về tiểu sử một nhà


khoa học. Google là gì?
57. Một loại thẻ thanh toán, không có giới hạn nhất định, chủ thẻ phải trả các khoản chi tiêu, mua sắm hàng tháng. Đây là loại thẻ nào?
58. Chỉ ra loại hình giao dịch Thương mại điện tử chưa phổ
biến hiện nay
59. Quá trình kiểm tra để xác định xem thông tin về thẻ có chính xác không và số dư tiền trên thẻ đủ để thanh toán cho giao dịch hay không được gọi là gì?
60. Lợi ích cơ bản nhất của Internet banking là gì?

Trả lời