Tin học ứng dụng-www.sanghv.com

Welcome to your Tin học ứng dụng-www.sanghv.com

Họ Và Tên Lớp Email Phone Number
1.
[ Chương 1. HTTT TCDN ]
Tab nào để tạo hiệu ứng cho đối tượng trên slide
2.
[ Chương 2. VisualFoxpro ]
Hàm CTOD(24/10/2013) trả về
3.
[ Chương 2. VisualFoxpro ]
Cách viết từ khóa nào sau đây sai?
4.
[ Chương 3. Internet & TMĐT ]
Địa chỉ IP nào dưới đây là hợp lệ?
5.
[ Chương 1. HTTT TCDN ]
Hệ thống thông tin bán hàng thuộc loại hệ thống nào?
6.
[ Chương 3. Internet & TMĐT ]
FTP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
7.
[ Chương 3. Internet & TMĐT ]
Các việc cần làm để xây dựng một website cho doanh nghiệp?
8.
[ Chương 1. HTTT TCDN ]
Để tạo màu nền cho slide ta click chuột phải và chọn:
9.
[ Chương 2. VisualFoxpro ]
Hàm Substr(“Tk111001”,3,3) trả về kết quả:
10.
[ Chương 1. HTTT TCDN ]
Qui trình để giải các bài toán tối ưu sử dụng Solver thực hiện theo các bước sau:
1. Xây dựng các ràng buộc (Constraints)
2. Xây dựng hàm mục tiêu (Objective Function)
3. Sử dụng Solver để tìm phương án tối ưu
4.Tổ chức dữ liệu trên bảng tính Excel
11.
[ Chương 3. Internet & TMĐT ]
Trong các thuật ngữ dưới, thuật ngữ nào KHÔNG chỉ các giao thức?
12.
[ Chương 3. Internet & TMĐT ]

  1. Website XYZ có dịch vụ giúp các cá nhân bán hàng cho các cá nhân khác và thu một khoản phí trên các giao dịch được thực hiện. Website XYZ là mô hình TMĐT nào?

13.
[ Chương 1. HTTT TCDN ]
Tab nào tạo hiệu ứng chuyển động cho slide
14.
[ Chương 3. Internet & TMĐT ]
Chỉ ra yếu tố không phải khó khăn khi tham gia TMĐT
15.
[ Chương 1. HTTT TCDN ]
Các hệ thống kinh tế bao cấp thuộc loại hệ thống nào?
16.
[ Chương 2. VisualFoxpro ]
Hàm Str(16/3,5,2) trả về kết quả
17.
[ Chương 1. HTTT TCDN ]
Công cụ phân tích dữ liệu thống kê mô tả:
18.
[ Chương 1. HTTT TCDN ]
Chức năng nào không phải là chức năng chính của công cụ soạn thảo văn bản?
19.
[ Chương 2. VisualFoxpro ]
Kiểu logic trong visual fox có độ rộng tối đa là
20.
[ Chương 2. VisualFoxpro ]
Trong các hằng sau đây hằng nào không phải là hằng xâu

Leave a Comment