Trăc nghiệm – Ôn thi – Tin học ứng dụng-HVTC-AOF-www.sanghv.com

Welcome to your Ôn thi Tin học ứng dụng 2020 - hvtc - aof

Họ Và Tên Lớp Email Phone Number
1. Tham số Set Target Cell (Set Objective)  trong solver dùng làm gì?
2. Kiểu dữ liệu nào không phải là kiểu dữ liệu của Visual Fox
3. Hệ thống xử lí nghiệp vụ do ai đảm nhiệm?
4. Trong custom animation, chức năng tạo hiệu ứng làm nổi bật cho đối tượng
5. Tham số Subject to the Constraints trong solver dùng làm gì?
6. Khi lưu tệp trình diễn trong powerpoint 2013 thì tên tệp có phần mở rộng là gì?
7. Các loại hoạt động quản lí bao gồm
8. Tab nào để tạo hiệu ứng cho đối tượng trên slide
9. Your new question!
10. Người mua nên làm thế nào để hạn chế bị đánh cắp số thẻ tín dụng khi mua hàng trên mạng?
11. Loại hình Thương mại điện tử mà đối tác kinh doanh là giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng là:
12. Trong các thuật ngữ dưới, thuật ngữ nào KHÔNG chỉ các giao thức?
13. Trong các hằng sau đây hằng nào không phải là hằng xâu
14. Tên trường nào sau đây trong Visual Fox là hợp lệ:
15. Địa chỉ IP nào dưới đây là hợp lệ?
16. Cách viết từ khóa nào sau đây sai?
17. ISP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
18. Hệ thống thông tin bán hàng thuộc loại hệ thống nào?
19. TCP/IP là tên viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
20. Chỉ ra yếu tố không phải khó khăn khi tham gia TMĐT

Trả lời