Luật giao dịch điện tử 2005

Luật giao dịch điện tử 2005

$1.00 $0.00

Luật này quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; trong lĩnh…

  • Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Luật giao dịch điện tử 2005”

Luật này quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định.