Giảm giá!

Báo cáo thương mại điện tử 2012

$0.00

Danh mục: ,

Mô tả

Báo cáo TMĐT Việt Nam là ấn phẩm thường niên do Cục Thương mại điện tử và Công
nghệ thông tin, Bộ Công Thương biên soạn, đã đồng hành với từng chặng đường phát
triển của TMĐT Việt Nam từ thời kỳ đầu khi TMĐT mới hình thành cho đến nay. Năm
2012 là năm đầu tiên báo cáo không đi sâu vào việc nhận định, phân tích mà chỉ tập trung
trình bày các số liệu thống kê về hạ tầng kỹ thuật cho TMĐT, tình hình ứng dụng, kinh
doanh TMĐT của doanh nghiệp, qua đó người đọc có thể tự hình dung bức tranh tổng thể
phong phú về thực trạng phát triển TMĐT. Cũng như mọi năm, Báo cáo TMĐT 2012 vẫn
có một mục riêng điểm qua một số thay đổi về môi trường pháp lý trong TMĐT. Đây sẽ là
dấu ấn quan trọng trong năm có tác động lớn đối với chặng đường phát triển của TMĐT
Việt Nam sau này.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Báo cáo thương mại điện tử 2012”