slide_icon

ADVANCED . STRONG . RELIABLE

The Optimizer, an easy to customizable multi-purpose theme with lots of powerful features.

SangHv
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:...

Nhiệm vụ của kế toán vật tư

Nhiệm vụ của kế toán vật tư

CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN VẬT TƯ. Nhiệm vụ chính của kế toán vật tư là: – Lập phiếu nhập...

Thông tư 45 về kế toán tài sản cố định (TSCĐ)

Thông tư 45 về kế toán tài sản cố định (TSCĐ)

8 ĐIỂM ĐỔI MỚI TRONG THÔNG TƯ 45: Thứ nhất, về tiêu chuẩn nhận biết TSCĐ, Thông tư 45 quy...

ĐIỂM MỚI VỀ THUẾ GTGT CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/01/2014

ĐIỂM MỚI VỀ THUẾ GTGT CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/01/2014

Về phạm vi, đối tượng không chịu thuế: – Quy định rõ “Sản phẩm muối được sản xuất từ nước...

Sự khác biệt giữa quyết định 15  và quyết định 48 trong chuẩn mực kế toán

Sự khác biệt giữa quyết định 15 và quyết định 48 trong chuẩn mực kế toán

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA QUYẾT ĐỊNH 15 VÀ QUYẾT ĐỊNH 48 1. Dấu hiệu nhận biết DN nhỏ và vừa,...

Bài 2: Cặp tiền tệ, Vị trí, Dài, ngắn

Bài 2: Cặp tiền tệ, Vị trí, Dài, ngắn

Một cặp tiền tệ là gì? Tệ được giao dịch theo cặp. Khi bạn nhìn thấy cặp EUR / USD...

Bài 1: Thị trường ngoại hối – forex

Bài 1: Thị trường ngoại hối – forex

Very Khái niệm cơ bản: Cung và Cầu Thị trường ngoại hối là thị trường tài chính lớn nhất và...

Happy new year 2014

Happy new year 2014

Happy new year, happy new you!

Thống kê sử dụng R

Thống kê sử dụng R

Bài giảng thống kê trong y học sử dụng ngôn ngữ R. Chuong 13. Phan tich su kien Chuong 14....

Đề cương ôn tập môn Internet & Thương mại điện tử K48

Đề cương ôn tập môn Internet & Thương mại điện tử K48

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TMĐT CĂN BẢN Chương 1- Internet Phân loại mạng máy tính và cho biết vai trò...