slide_icon

ADVANCED . STRONG . RELIABLE

The Optimizer, an easy to customizable multi-purpose theme with lots of powerful features.

SangHv
Đề cương ôn tập TMĐT -2014

Đề cương ôn tập TMĐT -2014

-Đề cương chỉ mang tính chất Tham khảo– ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TMĐT CĂN BẢN 2014 Chương 1- Internet Phân...

HVTC-Thông tin tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2014

HVTC-Thông tin tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2014

Học viện Tài chính thông báo thông tin tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2014   Tên trường...

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

. Tài sản cố định hữu hình: là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất...

Top best wordpress plugins

Top best wordpress plugins

WordPress SEO Plugins Premium – Infinite SEO by WPMU Infinite SEO makes SEO easy, and even includes a setup wizard...

How to: Writing a Scientific Paper

How to: Writing a Scientific Paper

Writing an effective scientific paper is not easy. A good rule of thumb is to write as if your paper...

Tạo ra Resume từ template (Word 2003, 2007, và 2010)

Tạo ra Resume từ template (Word 2003, 2007, và 2010)

1 Mở một tập tin mới. Trong Word 2003, chọn “New” từ menu File. Trong Word 2007, nhấn vào nút...

10 sai lầm khi xây dựng mô hình dự báo dữ liệu thời gian thực

10 sai lầm khi xây dựng mô hình dự báo dữ liệu thời gian thực

Khi xây dựng mô hình dự báo chúng ta thường mắc phải các sai lầm sau: Nếu không kiểm tra...

Expert Advisor: Order Placement

Expert Advisor: Order Placement

Bid, Ask & Spread As a Forex trader, you’re probably already familiar with the Bid and Ask prices. But you...

Expert Advisor-Layout of an MQ4 File

Expert Advisor-Layout of an MQ4 File

Creating a New Expert Advisor The Expert Advisor Wizard in MetaEditor is the quickest way to get started in creating...

An Introduction to MQL

An Introduction to MQL

Introduction to MetaEditor What is an Expert Advisor? An expert advisor is an automated trading program written in MQL. Expert...