slide_icon

ADVANCED . STRONG . RELIABLE

The Optimizer, an easy to customizable multi-purpose theme with lots of powerful features.

SangHv

Hướng dẫn cài đặt Visual Foxpro 9.0

Bộ cài visual foxpro 9.0 dùng cho sinh viên chính qui học viện tài chính.

Chương 1: Cách tạo kênh Youtube

Tạo kênh youtube tối ưu nhất.

Giới thiệu-YouTube Algorithm

Nếu bạn quan tâm về tiếp thị internet hoặc kinh doanh, tôi nghĩ rằng bạn cần xem qua một số...

Phương pháp xây dựng biểu đồ mô hình ER dựa vào hồ sơ

1. Giới thiệu – Quá trình đi khảo sát, tìm hiểu nghiệp vụ bài toán quản lý thực tế ta...

Ôn thi tin học ứng dụng 2020

trắc nghiệm tin học ứng dụng.

ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ: VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI CÁC MÔN TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH

Bài viết về đào tạo theo học chế (hay hệ thống) tín chỉ nêu ra dưới đây chắc chắn là...

Tổng quan về thương mại điện tử và thương mại xã hội

Sau khi kết thúc chương này, bạn sẽ có thể: Xác định được thương mại điện tử (EC) và mô...

05 trang TMĐT phổ biến tại Việt Nam

Shopee Mô hình kinh doanh:B2C Đặc điểm: Có thể nói, Shopee là nền tảng mua sắm trên thiết bị di...

7 sản phẩm bán chạy nhất trên Taobao.com

Taobao là trang web thương mại điện tử lớn nhất tại Trung Quốc, cùng với Tmall, nó chiếm khoảng 80%...

Thực trạng thanh toán điện tử ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay-Trần Dương Thu Hà CQ55/21CL2.LT2

Thực trạng thanh toán điện tử ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay-Trần Dương Thu Hà CQ55/21CL2.LT2

 Đặt vấn đề Ngày nay, thương mại điện tử phát triển mạnh chính một phần là do sự bùng nổ...