slide_icon

ADVANCED . STRONG . RELIABLE

SangHv at Academy Of Finance – HVTC
Tứ dung trong nghệ thuật dùng người – st

Tứ dung trong nghệ thuật dùng người – st

Một người lãnh đạo phải có suy nghĩ rộng rãi, khí độ khoáng đạt để có thể chấp nhận nhân...

Phát triển hệ thống thông tin trong doanh nghiệp

Phát triển hệ thống thông tin trong doanh nghiệp

1.1 HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Hệ thống thông tin là gì? – Thông tin được hiểu...

Lý luận chung về công tác kế toán tiền lương

Lý luận chung về công tác kế toán tiền lương

  1.3.1 Tiền lương và các phương pháp tính lương 1.3.1.1 Lí luận chung về tiền lương        Trong giai...

Lý luận chung về công tác vốn bằng tiền trong doanh nghiệp 1.2.1.  Khái niệm và phân loại vốn bằng...

Hệ thống thông tin kế toán

Hệ thống thông tin kế toán

1.1.1.  HTTT kế toán và vai trò của nó trong doanh nghiệp ·        HTTT kế toán Thông tin là một...

Hướng dẫn tìm kiếm trong trang web

Hướng dẫn tìm kiếm trong trang web

Chào các bạn đã quan tâm và ghé thăm trang web!Để tìm kiếm hiệu quả trong  trang web cũng như...

sanghv Comments commentsPowered by Facebook Comments

Economic Infomation System Development

Economic Infomation System Development

Course: Economic Infomation System DevelopmentIntroduceChapter 1: OverviewChapter 2: PlaningChapter 3 – Determining System RequirementsChapter 4 – Process ModelingChapter 5- Data...

Introducing Applied Informatics 2011

Introducing Applied Informatics 2011

Understand the concept of file system Proficient use of presentation tools Solving problems using Excel spreadsheets economic Mastering FoxPro DBMS,...

Welcome to my blog!

Welcome to my blog!

Welcome to my home page.Enjoy yourself!Happy reading! Comments commentsPowered by Facebook Comments