Khóa học: Tin học ứng dụng (4/2019)

GIỚI THIỆU

Giảng viên: HÀ VĂN SANG – Bộ môn Tin học TCKT – Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế Email: sanghv[at]hvtc.edu.vn

Mục đích: • Nắm được các khái niệm cơ bản về Hệ thống thông tin (HTTT) Và HTTT TCDN • Sử dụng thành thạo công cụ trình chiếu • Giải các bài toán kinh tế bằng bảng tính Excel

• Nắm vững Hệ QT CSDL VISUAL FOXPRO, giải các bài toán quản lý tài chính – kinh tế • Sử dụng thành thạo Internet và TMĐT

Thời gian học:

GĐ2 từ 01/4-27/5

Thời lượng: 2tín chỉ

• 33 tiết (Lí thuyết + Thực hành)

 • 33 tiết (trên lớp) + 15 tiết (tự nghiên cứu)

Tài liệu: 1. Bài giảng tin học ứng dụng – HVTC (PDF) 2. Các tài liệu, giáo trình khác về Power Point, MS EXCEL, FOXPRO, Internet & TMĐT 3. Các slides, sách điện tử liên quan tại http://www.sanghv.com

Bài tập thực hành:

ĐÁNH GIÁ • Các bài thực hành trên máy • Bài kiểm tra trên máy • Bài kiểm tra viết trên lớp (30%) • Thi: TN+Viết (70%)

NỘI DUNG: • CHƯƠNG I: Hệ thống thông tin Tài chính DN (pdf) • CHƯƠNG II: Hệ QTCSDL Visual Foxpro (pdf) • CHƯƠNG III: Internet & TMĐT (pdf)

Công cụ:

Tài liệu tham khảo:

 • CHƯƠNG I: Hệ thống thông tin Tài chính DN
  No items in this section
 • CHƯƠNG II: Hệ QTCSDL Visual Foxpro
  No items in this section
 • CHƯƠNG III: Internet & TMĐT
  No items in this section
 • Kiểm tra điều kiện

Instructor

User Avatar sanghv

Comments are closed.