IEC0033C5521CL.2_LT (Internet & Thương mại điện tử)

1 student

Giảng viên:
TS. HÀ VĂN SANG – Bộ môn Tin học TC – KT – Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế
Email: sanghv[at]hvtc.edu.vn Mục tiêu:
• Nắm được các khái niệm về Internet và các dịch vụ www
• Nắm được các khái niệm cơ bản về Thương mại điện tử
• Nắm được các vấn đề cơ bản trong TMĐT như: thanh toán điện tử, giao dịch điện tử, an ninh, bảo mật, dịch vụ khách hàng… • Sử dụng và quản trị thành thạo một website thương mại điện tử B2C
• Nắm được các công cụ qui trình xây dựng website thương mại điện tử trong doanh nghiệp. Thời lượng: 2 tín chỉ

Lịch học:

  • Chiều T2-T4 (HT108CL)
  • 19/03/2020 – 11/05/2020

Tài liệu:
1. Bài giảng Internet & TMĐT – HVTC (PDF)
2. Các tài liệu, giáo trình khác về internet & TMĐT
3. Các slides, sách điện tử liên quan tại http://www.sanghv.com

NỘI DUNG:

Giới thiệu môn học.
• CHƯƠNG I: Giới thiệu về Internet và WWW (pdf) Chapter 1 – Internet
• CHƯƠNG II: Tổng quan về TMĐT (Chapter 2 – TMĐT)

• CHƯƠNG III: Hợp đồng điện tử (Chapter 3 – e-Contract) PPTX

• CHƯƠNG IV: Bảo mật TMĐT (Chapter 4 – Security)
• CHƯƠNG V: Xây dựng website TMĐT (pdf)

Đánh giá: • Các bài thực hành trên máy
• Bài kiểm tra trên máy
• Bài kiểm tra viết trên lớp (30%)
• Viết (70%)  

  • Giới thiệu môn học

    Giới thiệu môn học internet & TMĐT

    No items in this section
  • Chương 1: Internet
    No items in this section

Instructor

User Avatar sanghv

Free

Trả lời