Khóa học: Tin học ứng dụng 10/2019 ()

GIỚI THIỆU Giảng viên:TS. HÀ VĂN SANG – Bộ môn Tin học TCKT – Khoa Hệ thống thông tin Kinh tếEmail: sanghv[at]hvtc.edu.vn Mục đích:• Nắm được các khái niệm cơ bản về Hệ thống thông tin (HTTT) Và HTTT TCDN• Sử dụng thành thạo công cụ trình chiếu• Giải các bài toán kinh tế bằng bảng tính Excel • Có …

Khóa học Internet & E-commerce 10/2019 (54.15.1_LT)

GIỚI THIỆU Giảng viên:TS. HÀ VĂN SANG – Bộ môn Tin học TC – KT – Khoa Hệ thống thông tin Kinh tếEmail: sanghv[at]hvtc.edu.vn Mục tiêu:• Nắm được các khái niệm về Internet và các dịch vụ www• Nắm được các khái niệm cơ bản về Thương mại điện tử• Nắm được các vấn đề cơ bản trong TMĐT như: …

Khóa học: Tin học ứng dụng cho chuyên ngành 05 (8/2019)

GIỚI THIỆU Giảng viên:TS. HÀ VĂN SANG – Bộ môn Tin học TCKT – Khoa Hệ thống thông tin Kinh tếEmail: sanghv[at]hvtc.edu.vn Mục đích:• Nắm được các khái niệm cơ bản về Hệ thống thông tin (HTTT) Và HTTT TCDN• Sử dụng thành thạo công cụ trình chiếu• Giải các bài toán kinh tế bằng bảng tính Excel • Có …

Khóa học: Tin học ứng dụng (4/2019)

GIỚI THIỆU Giảng viên:HÀ VĂN SANG – Bộ môn Tin học TCKT – Khoa Hệ thống thông tin Kinh tếEmail: sanghv[at]hvtc.edu.vn Mục đích:• Nắm được các khái niệm cơ bản về Hệ thống thông tin (HTTT) Và HTTT TCDN• Sử dụng thành thạo công cụ trình chiếu• Giải các bài toán kinh tế bằng bảng tính Excel • Nắm vững …

Internet Download Manager (IDM) 6.23 Build 21

Internet Download Manager has a smart download logic accelerator that features intelligent dynamic file segmentation and safe multipart downloading technology to accelerate your downloads. Unlike other download accelerators and managers that segment files before downloading starts, Internet Download Manager segments downloaded files dynamically during download process. Features: • All popular browsers and applications are supported! Internet Download Manager has been …