Đề cương ôn tập môn Internet & Thương mại điện tử K48

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TMĐT CĂN BẢN Chương 1- Internet Phân loại mạng máy tính và cho biết vai trò của nó đối với thương mại điện tử Kiến trúc của mạng internet Trình bày về IP và hệ thống tên miền Trình bày về www, web, website Nêu một số dịch vụ internet Trình bày kỹ thuật tìm kiếm …

Khóa học: Internet & Thương mại điện tử – CQ48

GIỚI THIỆU Giảng viên: HÀ VĂN SANG – Bộ môn Tin học TC – KT – Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế TEL: 0982.165.568 Email: sanghv[at]hvtc.edu.vn Mục đích: • Nắm được các khái niệm về internet và www • Nắm được các khái niệm cơ bản về Thương mại điện tử • Nắm được các vấn đề cơ bản …

Khóa học: Tin học ứng dụng (TC43-Hà Giang)

GIỚI THIỆU Giảng viên: HÀ VĂN SANG – Bộ môn Tin học TC – KT – Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế TEL: 0982.165.568 Email: sanghv[at]hvtc.edu.vn Mục đích: • Nắm được các khái niệm về HTTT • Sử dụng thành thạo công cụ trình chiếu • Giải các bài toán kinh tế bằng bảng tính Excel • Nắm vững …

Các dạng bài tập Foxpro

Bài tập foxpro THUD CÁC DẠNG BÀI FOX HAY GẶP DẠNG 1: Nhập dự liệu và chỉ ra các trường phải nhập? vì sao? Ví dụ:quản lí vật tư Đáp án: use QLVT APPEND Các trƣờng cần phải nhập là: số phiếu, mã vật tư, sản lượng, đơn giá vì: trường thành tiền không phải nhập vì đc tính thông …

Ngân hàng trắc nghiệm internet và thương mại điện tử.

Câu 1: Mạng Internet đƣợc hình thành vào thời gian nào của thế kỷ 20? a) Đầu thập kỷ 60 b) Cuối thập kỷ 60 c) Đầu thập kỷ 70 d) Cuối thập kỷ 70 Câu 2: Sự kiện nào đƣợc coi là khởi đầu cho việc hình thành mạng Internet? a) Sự ra đời của Cơ quan quản lý …

ER diagram

Giới thiệu 1) Giai đoạn thiết kế cơ sở dữ liệu: Thiết kế Khái niệm tạo ra sơ đồ ER mức khái niệm. Mục tiêu của nó là để đại diện cho thế giới thực bằng cách sử dụng mô hình ER. Trong giai đoạn thiết kế này, các nhà thiết kế (mô hình) nên tập trung vào việc nắm …