Posts by sanghv

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ TRONG THỜI ĐẠI HIỆN NAY

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ TRONG THỜI ĐẠI HIỆN NAY

Sinh viên thực hiện: Hoàng Thị MaiLớp: CQ55/21.CL2.LT1 Sự bùng nổ của công nghệ thông tin và Internet đã tạo...

CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP

CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP

1.2.1 Những khái niệm và nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền.       a. Những khái niệm cơ bản...

TỔNG QUAN VỀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN

TỔNG QUAN VỀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN

1.1.1.    Khái niệm phần mềm kế toán. Phần mềm là một tập hợp các tập tin có mối liên hệ chặt chẽ...

OOP2019: Lập trình hướng đối tượng với C++ (CSLT HP2) CQ54/41.LT_ (1/2019)

GIỚI THIỆU Giảng viên:HÀ VĂN SANG – Bộ môn Tin học TCKT – Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế...

Khóa học Internet & E-commerce 11/2018 (55.21.1_LT)

GIỚI THIỆU Giảng viên: TS.HÀ VĂN SANG – Bộ môn Tin học TC – KT – Khoa Hệ thống thông...

JavaScript Programming Course

JavaScript Programming Course

Course Objectives Cung cấp các khái niệm cơ bản về: bài toán và thuật toán Cung cấp các kiến thức...

Hướng dẫn tạo USB bootable Hiren 15.2

Bước 1: Download phần mềm tạo usb bootable tại đâyHirens2BootableUSB2.2 Bước 2: Download file iso của đĩa Hiren 15.2 tại...

OOP: Đa hình + phương thức ảo

OOP: Đa hình phương và thức ảo Xây dựng lớp phiếu gồm các thông tin: số phiếu, ngày lập, loại...

OOP: kế thừa

OOP: xây dựng lớp mảng một chiều

OOP: xây dựng lớp mảng một chiều