Posts by sanghv

Hệ thống thông tin kế toán

Hệ thống thông tin kế toán

1.1.1.  HTTT kế toán và vai trò của nó trong doanh nghiệp ·        HTTT kế toán Thông tin là một...

Hướng dẫn tìm kiếm trong trang web

Hướng dẫn tìm kiếm trong trang web

Chào các bạn đã quan tâm và ghé thăm trang web!Để tìm kiếm hiệu quả trong  trang web cũng như...

sanghv

Economic Infomation System Development

Economic Infomation System Development

Course: Economic Infomation System DevelopmentIntroduceChapter 1: OverviewChapter 2: PlaningChapter 3 – Determining System RequirementsChapter 4 – Process ModelingChapter 5- Data...

Introducing Applied Informatics 2011

Introducing Applied Informatics 2011

Understand the concept of file system Proficient use of presentation tools Solving problems using Excel spreadsheets economic Mastering FoxPro DBMS,...

Welcome to my blog!

Welcome to my blog!

Welcome to my home page.Enjoy yourself!Happy reading!