Posts by sanghv

Ôn thi trắc nghiệm tin học ứng dụng – hvtc

Câu hỏi ôn thi môn tin học ứng dụng: Chương 1: hệ thống thông tin TCDN • Nắm được các...

Tin hoc ung dung-ACO0234C5622.1_2LT

GIỚI THIỆU Giảng viên:TS. HÀ VĂN SANG – Bộ môn Tin học TCKT – Khoa Hệ thống thông tin Kinh...

PBA0016C5641: Lập trình hướng đối tượng với C++ (CSLT HP2) CQ56/41.LT_ (1/2021)

GIỚI THIỆU Giảng viên:HÀ VĂN SANG – Bộ môn Tin học TCKT – Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế...

Khóa học: Internet & TMĐT 12/2020 (57.21.11_LT)

GIỚI THIỆU Giảng viên:TS. HÀ VĂN SANG – Bộ môn Tin học TC – KT – Khoa Hệ thống thông...

Bảo vệ: Bài kiểm tra điều kiện lớp 55.11.4LT

Bảo vệ: Bài kiểm tra điều kiện lớp 55.11.4LT

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: Bài kiểm tra điều kiện lớp 55.11.3LT

Bảo vệ: Bài kiểm tra điều kiện lớp 55.11.3LT

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Khóa học: Tin học ứng dụng (10/2020)

GIỚI THIỆU Giảng viên:TS. HÀ VĂN SANG – Bộ môn Tin học TCKT – Khoa Hệ thống thông tin Kinh...

Software

Software

sanghv.com – /soft/ [To Parent Directory] 5/26/2018 6:14 PM <dir> [www.Cpasbien.pe] Microsoft Office Professional Plus 2013 VL Edition x86 x64...

[TMĐT]Mô hình kinh doanh

Xác định các thành phần chính của mô hình kinh doanh thương mại điện tử.■ Mô tả các mô hình...

[TMĐT]Giới thiệu về thương mại điện tử

■ Hiểu tại sao nghiên cứu thương mại điện tử là quan trọng.■ Xác định thương mại điện tử, hiểu...