Hanoi, VietNam
84-941964899
84-941964899

Ôn thi trắc nghiệm TMĐT – HVTC

Bài ôn thi trắc nghiệm môn internet và thương mại điện tử.

Chương 1: internet

Chương 2: tổng quan thương mại điện tử

Chương 3: giao dịch điện tử

Chương 4: thanh toán điện tử

Chương 5: an ninh bảo mật

Welcome to your Ôn thi trắc nghiệm TMĐT - HVTC

Họ Và Tên Lớp Email Phone Number

Leave a reply

Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.