Ôn thi trắc nghiệm tin học ứng dụng – hvtc

Welcome to your Ôn thi Tin học ứng dụng 2020 - hvtc - aof

Họ Và Tên Lớp Email Phone Number
1. Chỉ ra yếu tố không phải khó khăn khi tham gia TMĐT
2. Mạng tiền thân của mạng Internet có tên là gì?
3. Các việc cần làm để xây dựng một website cho doanh nghiệp?
4. Khi lưu tệp trình diễn trong powerpoint 2013 thì tên tệp có phần mở rộng là gì?
5. Các mạng trên Internet thường được kết nối với nhau bởi thiết bị có tên gọi là gì?
6. Hệ thống thị trường tự do thuộc loại hệ thống nào?
7. Địa chỉ IP nào dưới đây là hợp lệ?
8. Kiểu logic trong visual fox có độ rộng tối đa là
9. WWW là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
10. Người mua nên làm thế nào để hạn chế bị đánh cắp số thẻ tín dụng khi mua hàng trên mạng?
11. Trong các hằng sau đây hằng nào không phải là hằng xâu
12. Công cụ phân tích dữ liệu hồi qui
13. Tên trường nào sau đây trong Visual Fox không hợp lệ
14. Các loại hoạt động quản lí bao gồm
15. Đâu là ứng dụng thư điện tử?
16. Hệ thống thông tin doanh nghiệp không có thành phần nào trong các thành phần sau đây:
17. Các hệ thống kinh tế bao cấp thuộc loại hệ thống nào?
18. Để thoát khỏi Visual fox, cách nào sai?
19. Hệ thống thông tin bán hàng thuộc loại hệ thống nào?
20. Hàm Str(16/3,5,2) trả về kết quả

Câu hỏi ôn thi môn tin học ứng dụng:

  • Chương 1: hệ thống thông tin TCDN
  • • Nắm được các khái niệm cơ bản về Hệ thống thông tin (HTTT) Và HTTT TCDN
  • • Sử dụng thành thạo công cụ trình chiếu
  • • Giải các bài toán kinh tế bằng bảng tính Excel
  • Chương 2: Quản trị dữ liệu tài chính – Visual Foxpro
  • Có khả năng quản trị dữ liệu tài chính sử dụng Hệ QT CSDL VISUAL FOXPRO
  • Chương 3: Internet & TMĐT

Trả lời