Ôn thi trắc nghiệm tin học ứng dụng – hvtc

Welcome to your Ôn thi Tin học ứng dụng 2020 - hvtc - aof

Họ Và Tên Lớp Email Phone Number
1. Kiểu số trong Visual Fox có độ rộng tối đa là
2. Hệ thống thông tin doanh nghiệp không có thành phần nào trong các thành phần sau đây:
3. Các loại hoạt động quản lí bao gồm
4. Loại hình Thương mại điện tử mà đối tác kinh doanh là giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng là:
5. Bộ giao thức nào đƣợc dùng chủ yếu trên Internet?
6. Các việc cần làm để xây dựng một website cho doanh nghiệp?
7. Tên trường nào sau đây trong Visual Fox không hợp lệ
8. Kiểu dữ liệu nào không phải là kiểu dữ liệu của Visual Fox
9. Các hệ thống kinh tế bao cấp thuộc loại hệ thống nào?
10. Khi lưu tệp trình diễn trong powerpoint 2013 thì tên tệp có phần mở rộng là gì?
11. Đâu là ứng dụng thư điện tử?
12. Tổ hợp phím nào để trình chiếu từ slide hiện tại
13. Mục đích chính của việc đưa ra tên miền là gì?
14. Trong visual Fox cách viết hằng đúng là
15. Mục tiêu của hệ thống thông tin doanh nghiệp là gì?
16. Phím nào để bắt đầu trình chiếu từ đầu
17. Tab nào tạo hiệu ứng chuyển động cho slide
18. kiểu ngày tháng trong visual fox có độ rộng tối đa là
19. Mạng tiền thân của mạng Internet có tên là gì?
20. Địa chỉ IP nào dưới đây là hợp lệ?

Câu hỏi ôn thi môn tin học ứng dụng:

  • Chương 1: hệ thống thông tin TCDN
  • • Nắm được các khái niệm cơ bản về Hệ thống thông tin (HTTT) Và HTTT TCDN
  • • Sử dụng thành thạo công cụ trình chiếu
  • • Giải các bài toán kinh tế bằng bảng tính Excel
  • Chương 2: Quản trị dữ liệu tài chính – Visual Foxpro
  • Có khả năng quản trị dữ liệu tài chính sử dụng Hệ QT CSDL VISUAL FOXPRO
  • Chương 3: Internet & TMĐT

Trả lời