Khóa học: Internet & TMĐT 12/2020 (57.21.11_LT)

GIỚI THIỆU

Giảng viên:
TS. HÀ VĂN SANG – Bộ môn Tin học TC – KT – Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế
Email: sanghv[at]hvtc.edu.vn

Mục tiêu:
• Nắm được các khái niệm về Internet và các dịch vụ www
• Nắm được các khái niệm cơ bản về Thương mại điện tử
• Nắm được các vấn đề cơ bản trong TMĐT như: thanh toán điện tử, giao dịch điện tử, an ninh, bảo mật, dịch vụ khách hàng…

• Sử dụng và quản trị thành thạo một website thương mại điện tử B2C
• Nắm được các công cụ qui trình xây dựng website thương mại điện tử trong doanh nghiệp.

Thời lượng: 2 tín chỉ

  • 33 tiết (Lí thuyết + Thực hành)

Lịch học:

  • Chiều T3-T5 (HT503)
  • 07/10/2019 – 19/11/2019

Tài liệu:
1. Bài giảng Internet & TMĐT – HVTC (PDF)
2. Các tài liệu, giáo trình khác về internet & TMĐT
3. Các slides, sách điện tử liên quan tại http://www.sanghv.com

Đề cương ôn tập: De cuong on tap tmdt (tham khảo)

Bài tập thực hành:

BÀI TẬP LỚN MÔN INTERNET & TMĐT

• Các bài thực hành trên máy
• Bài kiểm tra trên máy
• Bài kiểm tra viết trên lớp (30%)
• Viết (70%)

NỘI DUNG:

Giới thiệu môn học.
• CHƯƠNG I: Giới thiệu về Internet và WWW (pdf) Chapter 1 – Internet
• CHƯƠNG II: Tổng quan về TMĐT (Chapter 2 – TMĐT)

• CHƯƠNG III: Hợp đồng điện tử (Chapter 3 – e-Contract)

PPTX->http://www.sanghv.com/download/Courses/Ecommerce/Slides/Chapter 3 – e-Contract.pptx

• CHƯƠNG IV: Bảo mật TMĐT (Chapter 4 – Security)
• CHƯƠNG V: Xây dựng website TMĐT (pdf)

Công cụ:

Tài liệu tham khảo:

Trả lời