4, ngo 9, ngach 9/66, Luong Dinh Cua
84-941964899
84-941964899

Ôn thi tin học ứng dụng 2020

Bài kiểm tra trắc nghiệm môn tin học ứng dụng nhằm giúp sinh viên ôn tập một cách hiệu quả nhất.

Bạn cần điền thông tin như họ tên, lớp, …sau đó tiến hành kiểm tra.

Click here

Welcome to your Ôn thi Tin học ứng dụng 2020 - hvtc - aof

Họ Và Tên Lớp Email Phone Number
1.
[ Chương 3. Internet & TMĐT ]

  1. Website XYZ có dịch vụ giúp các cá nhân bán hàng cho các cá nhân khác và thu một khoản phí trên các giao dịch được thực hiện. Website XYZ là mô hình TMĐT nào?

2.
[ Chương 3. Internet & TMĐT ]
Mục đích chính của việc đưa ra tên miền là gì?
3.
[ Chương 3. Internet & TMĐT ]
ISP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
4.
[ Chương 1. HTTT TCDN ]
Tham số Subject to the Constraints trong solver dùng làm gì?
5.
[ Chương 1. HTTT TCDN ]
Trong custom animation, chức năng tạo hiệu ứng làm nổi bật cho đối tượng
6.
[ Chương 2. VisualFoxpro ]
Cách viết từ khóa nào sau đây sai?
7.
[ Chương 1. HTTT TCDN ]
Qui trình để giải các bài toán tối ưu sử dụng Solver thực hiện theo các bước sau:
1. Xây dựng các ràng buộc (Constraints)
2. Xây dựng hàm mục tiêu (Objective Function)
3. Sử dụng Solver để tìm phương án tối ưu
4.Tổ chức dữ liệu trên bảng tính Excel
8.
[ Chương 2. VisualFoxpro ]
Tên trường nào sau đây trong Visual Fox là hợp lệ:
9.
[ Chương 3. Internet & TMĐT ]
Tên miền nào dưới đây hợp lệ:
10.
[ Chương 1. HTTT TCDN ]
Hệ thống thông tin bán hàng thuộc loại hệ thống nào?
11.
[ Chương 2. VisualFoxpro ]
Trong visual Fox cách viết hằng đúng là
12.
[ Chương 1. HTTT TCDN ]
Thông tin đầu ra nào không phải của hệ thống thông tin quản lý?
13. Your new question!
14.
[ Chương 1. HTTT TCDN ]
Phím nào để bắt đầu trình chiếu từ đầu
15.
[ Chương 3. Internet & TMĐT ]
Các thành phần của tên miền được phân cách bằng ký tự gì?
16.
[ Chương 3. Internet & TMĐT ]
Mạng tiền thân của mạng Internet có tên là gì?
17.
[ Chương 3. Internet & TMĐT ]
Loại hình Thương mại điện tử mà đối tác kinh doanh là giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng là:
18.
[ Chương 2. VisualFoxpro ]
Kiểu số trong Visual Fox có độ rộng tối đa là
19.
[ Chương 2. VisualFoxpro ]
Hàm Substr(“Tk111001”,3,3) trả về kết quả:
20.
[ Chương 1. HTTT TCDN ]
Công cụ phân tích dữ liệu thống kê mô tả:

Related Posts

Leave a reply

Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.