4, ngo 9, ngach 9/66, Luong Dinh Cua
84-941964899
84-941964899

Ôn thi tin học ứng dụng 2020

Bài kiểm tra trắc nghiệm môn tin học ứng dụng nhằm giúp sinh viên ôn tập một cách hiệu quả nhất.

Bạn cần điền thông tin như họ tên, lớp, …sau đó tiến hành kiểm tra.

Click here

Welcome to your Ôn thi Tin học ứng dụng 2020 - hvtc - aof

Họ Và Tên Lớp Email Phone Number
1.
[ Chương 3. Internet & TMĐT ]
Loại hình Thương mại điện tử mà đối tác kinh doanh là giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng là:
2.
[ Chương 2. VisualFoxpro ]
kiểu ngày tháng trong visual fox có độ rộng tối đa là
3.
[ Chương 1. HTTT TCDN ]
Hệ thống thông tin bán hàng thuộc loại hệ thống nào?
4.
[ Chương 3. Internet & TMĐT ]

Các website xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh cần có chức năng nào nhất?

5.
[ Chương 3. Internet & TMĐT ]
Các mạng trên Internet thường được kết nối với nhau bởi thiết bị có tên gọi là gì?
6.
[ Chương 1. HTTT TCDN ]

Mọi phần tử nằm ngoài một hệ thống có đặc điểm nào dưới đây là sai?

7.
[ Chương 1. HTTT TCDN ]
Tham số Subject to the Constraints trong solver dùng làm gì?
8.
[ Chương 3. Internet & TMĐT ]
Đâu là ứng dụng thư điện tử?
9.
[ Chương 2. VisualFoxpro ]
Cách viết từ khóa nào sau đây sai?
10.
[ Chương 1. HTTT TCDN ]
Công cụ phân tích dữ liệu hồi qui
11.
[ Chương 3. Internet & TMĐT ]
Chỉ ra yếu tố không phải khó khăn khi tham gia TMĐT
12.
[ Chương 3. Internet & TMĐT ]
FTP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
13.
[ Chương 2. VisualFoxpro ]
Trong visual fox, cách viết hằng ngày tháng nào đúng
14.
[ Chương 3. Internet & TMĐT ]
Mạng tiền thân của mạng Internet có tên là gì?
15.
[ Chương 1. HTTT TCDN ]
Chức năng nào không phải là chức năng chính của công cụ soạn thảo văn bản?
16.
[ Chương 1. HTTT TCDN ]
Mục tiêu của hệ thống thông tin doanh nghiệp là gì?
17.
[ Chương 3. Internet & TMĐT ]
Địa chỉ IP nào dưới đây là hợp lệ?
18.
[ Chương 2. VisualFoxpro ]
Hàm CTOD(24/10/2013) trả về
19.
[ Chương 1. HTTT TCDN ]
Tổ hợp phím nào để trình chiếu từ slide hiện tại
20.
[ Chương 1. HTTT TCDN ]
Hệ thống thị trường tự do thuộc loại hệ thống nào?

Related Posts

Leave a reply

Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.