Ôn thi tin học ứng dụng 2020

Bài kiểm tra trắc nghiệm môn tin học ứng dụng nhằm giúp sinh viên ôn tập một cách hiệu quả nhất.

Bạn cần điền thông tin như họ tên, lớp, …sau đó tiến hành kiểm tra.

Click here

Welcome to your Ôn thi Tin học ứng dụng 2020 - hvtc - aof

Họ Và Tên Lớp Email Phone Number
1. FireFox là gì?
2. Người mua nên làm thế nào để hạn chế bị đánh cắp số thẻ tín dụng khi mua hàng trên mạng?
3. Hệ thống thị trường tự do thuộc loại hệ thống nào?
4. Để tạo màu nền cho slide ta click chuột phải và chọn:
5. Công cụ phân tích dữ liệu thống kê mô tả:
6. ISP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
7. Tên miền nào dưới đây hợp lệ:
8. Trong visual Fox cách viết hằng đúng là
9. Kiểu số trong Visual Fox có độ rộng tối đa là
10. Bộ giao thức nào đƣợc dùng chủ yếu trên Internet?
11. Kiểu dữ liệu nào không phải là kiểu dữ liệu của Visual Fox
12. Các việc cần làm để xây dựng một website cho doanh nghiệp?
13. Phím nào để bắt đầu trình chiếu từ đầu
14. Trong các thuật ngữ dưới, thuật ngữ nào KHÔNG chỉ các giao thức?
15. Tab nào để tạo hiệu ứng cho đối tượng trên slide
16. TCP/IP là tên viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
17. WWW là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
18. Trong các hằng sau đây hằng nào không phải là hằng xâu
19. Tổ hợp phím nào để trình chiếu từ slide hiện tại
20. Trong custom animation, chức năng tạo hiệu ứng đi vào cho đối tượng

Trả lời