Ôn thi tin học ứng dụng 2020

Bài kiểm tra trắc nghiệm môn tin học ứng dụng nhằm giúp sinh viên ôn tập một cách hiệu quả nhất.

Bạn cần điền thông tin như họ tên, lớp, …sau đó tiến hành kiểm tra.

Click here

Welcome to your Ôn thi Tin học ứng dụng 2020 - hvtc - aof

Họ Và Tên Lớp Email Phone Number
1. Trong custom animation, chức năng tạo hiệu ứng đi vào cho đối tượng
2. Tổ hợp phím nào để trình chiếu từ slide hiện tại
3. Loại hình Thương mại điện tử mà đối tác kinh doanh là các doanh nghiệp:
4. Chức năng nào không phải là chức năng chính của công cụ soạn thảo văn bản?
5. Các thành phần của tên miền được phân cách bằng ký tự gì?
6. Hệ thống thông tin doanh nghiệp không có thành phần nào trong các thành phần sau đây:
7. Hàm VAL(“12A4H”) trả về kết quả:
8. Qui trình để giải các bài toán tối ưu sử dụng Solver thực hiện theo các bước sau:
1. Xây dựng các ràng buộc (Constraints)
2. Xây dựng hàm mục tiêu (Objective Function)
3. Sử dụng Solver để tìm phương án tối ưu
4.Tổ chức dữ liệu trên bảng tính Excel
9. Tham số Set Target Cell (Set Objective)  trong solver dùng làm gì?
10. Cách viết từ khóa nào sau đây sai?
11. WWW là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
12. Phím nào để bắt đầu trình chiếu từ đầu
13. Mục tiêu của hệ thống thông tin doanh nghiệp là gì?
14. Your new question!
15. Trong visual fox, cách viết hằng ngày tháng nào đúng
16. Hệ thống thị trường tự do thuộc loại hệ thống nào?
17. Tên trường nào sau đây trong Visual Fox là hợp lệ:
18. Hệ thống xử lí nghiệp vụ do ai đảm nhiệm?
19. Loại hình Thương mại điện tử mà đối tác kinh doanh là giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng là:
20. Kiểu logic trong visual fox có độ rộng tối đa là

Trả lời