Hanoi, VietNam
84-941964899
84-941964899

Hướng dẫn cài đặt Visual Foxpro 9.0

Bộ cài đặt Visual Foxpro 9.0 dùng cho sinh viên chính qui HVTC.

Cài đặt và chạy trên windows 10 và thấp hơn.

Số serial đăng kí:

FoxPro 9: Link download http://www.sanghv.com/download/Soft/VFP9.zip

Serial: W7YCJ-2RRMD-MMHGG-3MB7C-VBMYB

Video Hướng dẫn

Related Posts

Leave a reply

Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.