0

JavaScript Programming Course

Posted by sanghv on 13/08/2018 in Courses, Web Programming |

Course Objectives

 • Cung cấp các khái niệm cơ bản về: bài toán và thuật toán
 • Cung cấp các kiến thức cơ sở về lập trình
 • Giúp tìm hiểu ngôn ngữ lập trình JavaScript
 • Viết chương trình giải quyết các bài toán cơ bản.

Nội dung khóa học

 • Giới thiệu
 • Chương 1: Thuật toán và chương trình
 • Chương 2: Giới thiệu về JavaScript và HTML
 • Chương 3: Kiểu dữ liệu và biến
 • Chương 4: Biểu thức điều kiện
 • Chương 5: Vòng lặp
 • Chương 6: Hàm

Kết quả đạt được

 • Hiểu được các khái niệm cơ bản về:
 • thuật toán
 • chương trình
 • ngôn ngữ lập trình
 • Rèn luyện tư duy lập trình và tư duy giải quyết vấn đề trong thực tế
 • Nắm được nền tảng vững chắc về lập trình Javascript cơ bản
 • Giải được các bài toán cơ bản bằng Javascript

Slides:

Introduction

Algorithm and Programming

HTML

Labs:

Thuật toán và mô tả thuật toán: BTH1

LAB html javascript

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Tags: , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © 2007-2018 SangHv at Academy Of Finance – HVTC All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.