Khóa học Internet & E-commerce 2018 (5411CL1_LT)

GIỚI THIỆU

Giảng viên:
HÀ VĂN SANG – Bộ môn Tin học TC – KT – Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế
TEL: O982.165.568
Email: sanghv[at]hvtc.edu.vn

Mục đích:
• Nắm được các khái niệm về Internet và các dịch vụ www
• Nắm được các khái niệm cơ bản về Thương mại điện tử
• Nắm được các vấn đề cơ bản trong TMĐT như: thanh toán điện tử, giao dịch điện tử, an ninh, bảo mật, dịch vụ khách hàng…

• Sử dụng và quản trị thành thạo một website thương mại điện tử B2C
• Nắm được các công cụ qui trình xây dựng website thương mại điện tử trong doanh nghiệp.

Thời lượng: 2 tín chỉ

  • 33 tiết (Lí thuyết + Thực hành)

Lịch học:

  • Sáng T4-T7 (HT308)
  • 01/08/2018 – 17/09/2018

Tài liệu:
1. Bài giảng Internet & TMĐT – HVTC (PDF)
2. Các tài liệu, giáo trình khác về internet & TMĐT
3. Các slides, sách điện tử liên quan tại http://www.sanghv.com

Bài tập thực hành:

BÀI TẬP LỚN MÔN INTERNET & TMĐT

CQ54/11CL01

Tài liệu:

Introduction to Electronic Commerce and Social Commerce 4th Ed

Author(s): Efraim Turban, Judy Whiteside, David King and Jon Outland

 

Series: Springer Texts in Business and Economics

 

Publisher: Springer, Year: 2017

Địa chỉ tải về (Download): http://www.sanghv.com/download/Courses/Ecommerce/EC2017.pdf

Hạn nộp bản dịch (word): 31/8/2018

Thời gian báo cáo: 1/9/-2018 :17/9/2018

 

ĐÁNH GIÁ
• Các bài thực hành trên máy
• Bài kiểm tra trên máy
• Bài kiểm tra viết trên lớp (30%)
• Viết (70%)

NỘI DUNG:

Giới thiệu môn học.
• CHƯƠNG I: Giới thiệu về Internet và WWW (pdf)
• CHƯƠNG II: Tổng quan về TMĐT (pdf)

• CHƯƠNG III: Hợp đồng điện tử (pdf)

• CHƯƠNG IV: Bảo mật TMĐT (pdf)
• CHƯƠNG V: Xây dựng website TMĐT (pdf)

Công cụ:

Tài liệu tham khảo:

Leave a Comment