Quốc khánh 2-9-2015

Người người, nhà nhà đi xem quốc khánh, còn mình ngồi nhà sửa web và nhặt ảnh facebook.

Trả lời