Hanoi, VietNam
84-941964899
84-941964899

Quốc khánh 2-9-2015

Người người, nhà nhà đi xem quốc khánh, còn mình ngồi nhà sửa web và nhặt ảnh facebook.

Leave a reply

Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.