DevExpress – thư viện lập trình cho Visual studio (14.1.6)

DevExpress là 1 hệ thống thư viện lập trình cực hữu ích cho việc thiết kế, lập trình form 1 cách đơn giản, chuyên nghiệp.
DevExpress bao gồm rất nhiều Control (gần như có thể thay thế hoàn toàn các Control của .NET) và còn nhiều Control ghép, mở rộng mà .NET không có. Nó chứa từ các điều khiển cơ bản như TextEdit, Button, MessageBox, PictureBox, GridView… đến các điều khiển mở rộng, nâng cao như SearchLookupEdit, RibbonBar, SpreadSheet Control… Các điều khiển tích hợp nhiều chức năng, tùy chỉnh giúp người lập trình bớt phải code.
Bản14.1.6
Link download tại đây:
http://adf.ly/1NZCGT
Crack: http://adf.ly/1NZCf9

Comments are closed.