Khóa học: Internet & Thương mại điện tử 2015 – CQ50/41

website-thuong-mai-dien-tu-bi-phat

GIỚI THIỆU

Giảng viên:
HÀ VĂN SANG – Bộ môn Tin học TC – KT – Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế
TEL: 0982.165.568
Email: sanghv[at]hvtc.edu.vn

Mục đích:
• Nắm được các khái niệm về Internet và www
• Nắm được các khái niệm cơ bản về Thương mại điện tử
• Nắm được các vấn đề cơ bản trong TMĐT

• Sử dụng và quản trị thành thạo một website thương mại điện tử
• Nắm được qui trình xây dựng website thương mại điện tử trong doanh nghiệp.

Thời lượng:
• 45 tiết (Lí thuyết + Thực hành)

  • 30 tiết (trên lớp) + 15 tiết (tự nghiên cứu)

Lịch học:

  • Sáng T3 (301TH-302TH)
  • Sáng T6 (302TH-301TH)

Tài liệu:
1. Bài giảng Internet & TMĐT – HVTC (PDF)
2. Các tài liệu, giáo trình khác về internet & TMĐT
3. Các slides, sách điện tử tại http://www.sanghv.com

Bài tập thực hành:

  • Bài tập Internet
  • Bài thực hành số 1
  • BTL

ĐÁNH GIÁ
• Bài thực hành trên máy
• Bài kiểm tra trên máy
• Bài kiểm tra viết trên lớp (30%)
• Viết (70%)

NỘI DUNG:

Giới thiệu môn học.
• CHƯƠNG I: Giới thiệu về Internet và WWW (pdf)
• CHƯƠNG II: Tổng quan về TMĐT (pdf)

• CHƯƠNG III: Hợp đồng điện tử (pdf)

• CHƯƠNG IV: Bảo mật TMĐT (pdf)
• CHƯƠNG V: Xây dựng website TMĐT (pdf)

Công cụ:

Tài liệu tham khảo:

Trả lời