Đề cương ôn tập TMĐT -2014

-Đề cương chỉ mang tính chất Tham khảo

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TMĐT CĂN BẢN 2014

 1. Chương 1- Internet
 2. Phân loại mạng máy tính và cho biết vai trò của nó đối với thương mại điện tử
 3. Kiến trúc của mạng internet
 4. Trình bày về IP và hệ thống tên miền
 5. Trình bày về www, web, website
 6. Nêu một số dịch vụ internet
 7. Trình bày kỹ thuật tìm kiếm thông tin trên internet
 8. Chương 2- Tổng quan
 9. Thương mại điện tử là gì? Cho biết các loại hình chính của thương mại điện tử
 10. Thương mại điện tử khác gì so với kinh doanh điện tử
 11. Các phương tiện thực hiện thương mại điện tử? Ưu và nhược điểm?
 12. Quá trình phát triển thương mại điện tử?
 13. Nêu những điểm chính của thương mại điện tử trong giai đoạn hiện nay
 14. Phân loại hình thức (mô hình) thương mại điện tử
 15. Thương mại điện tử có tác động như thế nào tới doanh nghiệp và xã hội
 16. Nêu những lợi ích của thương mại điện tử đối với doanh nghiệp, người tiêu dùng và xã hội.
 17. Nêu những mặt hạn chế của thương mại điện tử
 18. Nêu qui trình mua bán hàng trên amazon
 19. Nêu thực trạng thương mại điện tử trên thế giới và tại Việt nam hiện nay.
 20. Chương 3 – Giao dịch điện tử
 21. Khái niệm của hợp đồng điện tử và phân loại hợp đồng điện tử.
 22. Nêu đặc điểm của hợp đồng điện tử
 23. So sánh hợp đồng điện tử và hợp đồng truyền thống
 24. Nêu lợi ích của việc sử dụng hợp đồng điện tử trong thương mại điện tử
 25. Nêu một vài hình thức kí kết hợp đồng điện tử và qui trình kí kết của các hình thức này.
 26. Chữ ký số là gì? Chữ ký số có vai trò như thế nào trong thương mại điện tử
 27. Nêu qui trình ký kết chữ ký điện tử.
 28. Trình bày qui trình ký kết hợp đồng điện tử B2B, B2C, C2C
 29. Hãy nêu một vài hình thức kí kết chữ kí điện tử tại Việt Nam
 30. Trình bày qui trình thực hiện hợp đồng điện tử B2B, B2C, C2C
 31. Chứng thực chữ ký điện tử là gì? Vai trò của chứng thực chữ ký điện tử.
 32. Thanh toán điện tử là gì? Một số hình thức thành toán điện tử phổ biến hiện nay
 33. Nêu qui trình thanh toán bằng thẻ tín dụng trực tuyến trong thương mại điện tử.
 34. Nêu một số lợi ích của việc triển khai thanh toán điện tử
 35. Nêu những rủi ro gặp phải trong thanh toán điện tử mà người tiêu dùng và doanh nghiệp gặp phải trong quá trình tiến hành giao dịch thanh toán.
 36. Nếu các hình thức thanh toán điện tử phổ biến trong mô hình thươn mại B2C tại Việt Nam
 37. So sánh thẻ thông minh với thẻ tín dụng truyền thống
 38. Chương 4- Ứng dụng website TMĐT
 39. Trình bày qui trình mua hàng trên ứng dụng website thương mại điện tử nopcommerce.
 40. Trình bày các chức năng quản trị của website thương mại điện tử nopcommerce.

Trả lời