Tạo ra Resume từ template (Word 2003, 2007, và 2010)

1 Mở một tập tin mới.

Trong Word 2003, chọn “New” từ menu File.
Trong Word 2007, nhấn vào nút “Microsoft Office”, sau đó chọn “New” từ menu File.
Trong Word 2010, nhấp vào tab File, sau đó chọn “New” từ menu File ở phía bên trái của File trang.

2 Chọn một mẫu.

Từ cửa sổ nhiệm vụ New Document, bạn có thể sử dụng resume template đã có trên ổ cứng của bạn hoặc tải về một mẫu từ Microsoft Office Online.

  •      Để chọn resume template từ ổ đĩa cứng của bạn, chọn “Installed Templates” và sau đó chọn một trong những mẫu sơ yếu lý lịch trên trang Installed Templates.
  •      Để chọn một resume template từ Microsoft Office trực tuyến, chọn “Sơ yếu lý lịch” từ các tùy chọn được liệt kê dưới Microsoft Office trực tuyến và sau đó tìm kiếm resume template. (Bạn phải kết nối Internet để làm điều này.)
  •      Bạn cũng có thể chọn một mẫu đơn xin việc từ bên ngoài của Word bằng cách trực tiếp đến http://office.microsoft.com/en-us/templates/CT010144894.aspx hoặc một tệp tin của bên thứ ba. Bạn có thể sử dụngresume template cho Word 2003 trong Word 2007 hoặc 2010, nhưng bạn không thể sử dụng một mẫu từ một trong những phiên bản mới hơn của Word trong Word 2003. (Trang web này cũng bao gồm các mẫu sơ yếu lý lịch cho Microsoft Publisher, những chỉ có thể được sử dụng trong xuất bản.)

Trả lời