HVTC-Thông tin tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2014

Học viện Tài chính thông báo thông tin tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2014   Tên trường Ngành học Ký hiệu trường Mã ngành Khối thi Tổng chỉ tiêu Ghi chú (1) (2) (3) (4) (5) (6) HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HTC 4150 – Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước; – Phương thức TS: Tổ …