0

HVTC-Thông tin tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2014

Posted by sanghv on 06/03/2014 in Accounting |

Học viện Tài chính thông báo thông tin tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2014   Tên trường Ngành học Ký hiệu trường Mã ngành Khối thi Tổng chỉ tiêu Ghi chú (1) (2) (3) (4) (5) (6) HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HTC 4150 – Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước; […]

Tags:

0

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Posted by sanghv on 05/03/2014 in Accounting |

. Tài sản cố định hữu hình: là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định hữu hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu như nhà cửa, vật kiến […]

Tags:

0

Top best wordpress plugins

Posted by sanghv on 05/03/2014 in Uncategorized |

WordPress SEO Plugins Premium – Infinite SEO by WPMU Infinite SEO makes SEO easy, and even includes a setup wizard to help you get started. Just install, set your options, and customize. Infinite SEO also has an SEOmoz report panel built right in so you can keep track of how your rankings are doing. FREE […]

Tags:

0

How to: Writing a Scientific Paper

Posted by sanghv on 05/03/2014 in How to |

Writing an effective scientific paper is not easy. A good rule of thumb is to write as if your paper will be read by a person who knows about the field in general but does not already know what you did. Before you write a scientific paper read some scientific papers that have been written […]

Tags:

0

Tạo ra Resume từ template (Word 2003, 2007, và 2010)

Posted by sanghv on 05/03/2014 in How to |

1 Mở một tập tin mới. Trong Word 2003, chọn “New” từ menu File. Trong Word 2007, nhấn vào nút “Microsoft Office”, sau đó chọn “New” từ menu File. Trong Word 2010, nhấp vào tab File, sau đó chọn “New” từ menu File ở phía bên trái của File trang. 2 Chọn một mẫu. Từ […]

Tags:

0

10 sai lầm khi xây dựng mô hình dự báo dữ liệu thời gian thực

Posted by sanghv on 04/03/2014 in Financial Risk, Stock market risk |

Khi xây dựng mô hình dự báo chúng ta thường mắc phải các sai lầm sau: Nếu không kiểm tra cẩn thận các giả định – Không có khả năng hiểu được những lĩnh vực kinh doanh , và tất cả các giả định xung quanh một mô hình dự báo cụ thể có thể […]

Tags:

0

Expert Advisor: Order Placement

Posted by sanghv on 03/03/2014 in Forex, Theory |

Bid, Ask & Spread As a Forex trader, you’re probably already familiar with the Bid and Ask prices. But you might not be aware of their role in order placement. It is very important to use the correct price when opening or closing orders. The Bid price is what you see on the MetaTrader charts. […]

Tags:

0

Expert Advisor-Layout of an MQ4 File

Posted by sanghv on 03/03/2014 in Forex, Theory |

Creating a New Expert Advisor The Expert Advisor Wizard in MetaEditor is the quickest way to get started in creating an expert advisor. You can start the wizard by selecting New from the File menu, by pressing the New button on the toolbar, or by pressing Ctrl+N on your keyboard. The dialog presents you with […]

Tags:

0

An Introduction to MQL

Posted by sanghv on 03/03/2014 in Forex, Theory |

Introduction to MetaEditor What is an Expert Advisor? An expert advisor is an automated trading program written in MQL. Expert advisors (commonly abbreviated as EA) can place, modify and close orders according to a trading system algorithm. EA’s generally use indicators to generate trading signals. These indicators can be the ones that come with MetaTrader, […]

Tags: ,

Copyright © 2007-2018 SangHv at Academy Of Finance – HVTC All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.