Bài 2: Cặp tiền tệ, Vị trí, Dài, ngắn

Một cặp tiền tệ là gì? Tệ được giao dịch theo cặp. Khi bạn nhìn thấy cặp EUR / USD hoặc USD / JPY, nó có nghĩa là giá trị của 1 EUR được đo bằng USD và giá trị của USD được đo bằng JPY. Khi bạn nhìn thấy EUR / USD là 1.4, có nghĩa là cho 1 …

Bài 1: Thị trường ngoại hối – forex

Very Khái niệm cơ bản: Cung và Cầu Thị trường ngoại hối là thị trường tài chính lớn nhất và thanh khoản cao nhất trên thế giới, được gọi là thị trường gần nhất với lý tưởng, cạnh tranh hoàn hảo. Điều này có nghĩa gì? Về cơ bản nó có nghĩa là, nó được điều khiển bởi cung và …