Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 138/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 4 tháng 10 năm 2011 THÔNG TƯ Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ …

Nhiệm vụ của kế toán vật tư

CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN VẬT TƯ. Nhiệm vụ chính của kế toán vật tư là: – Lập phiếu nhập xuất kho mỗi khi nhập hay xuất hàng hoá. vào sổ chi tiết theo dõi nhập xuất tồn kho theo từng mặt hàng có trong kho – Định kỳ (tùy theo DN : 1 tuần, 1 tháng ….) đối chiếu …

Thông tư 45 về kế toán tài sản cố định (TSCĐ)

8 ĐIỂM ĐỔI MỚI TRONG THÔNG TƯ 45: Thứ nhất, về tiêu chuẩn nhận biết TSCĐ, Thông tư 45 quy định nguyên giá TSCĐ phải có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên trong khi Thông tư 203 quy định là 10 triệu đồng. Đối với TSCĐ doanh nghiệp đang theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo …

ĐIỂM MỚI VỀ THUẾ GTGT CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/01/2014

Về phạm vi, đối tượng không chịu thuế: – Quy định rõ “Sản phẩm muối được sản xuất từ nước biển, muối mỏ tự nhiên, muối tinh, muối i-ốt mà thành phần chính là Na-tri-clo-rua (NaCl).” – Đưa thêm thành phần chính là Na-tri-clo-rua (NaCl). – Quy định rõ 1 số loại bảo hiểm không chịu thuế: BH tai nạn …

Bài 2: Cặp tiền tệ, Vị trí, Dài, ngắn

Một cặp tiền tệ là gì? Tệ được giao dịch theo cặp. Khi bạn nhìn thấy cặp EUR / USD hoặc USD / JPY, nó có nghĩa là giá trị của 1 EUR được đo bằng USD và giá trị của USD được đo bằng JPY. Khi bạn nhìn thấy EUR / USD là 1.4, có nghĩa là cho 1 …

Bài 1: Thị trường ngoại hối – forex

Very Khái niệm cơ bản: Cung và Cầu Thị trường ngoại hối là thị trường tài chính lớn nhất và thanh khoản cao nhất trên thế giới, được gọi là thị trường gần nhất với lý tưởng, cạnh tranh hoàn hảo. Điều này có nghĩa gì? Về cơ bản nó có nghĩa là, nó được điều khiển bởi cung và …