Hanoi, VietNam
84-941964899
84-941964899

Thống kê sử dụng R

Bài giảng thống kê trong y học sử dụng ngôn ngữ R.

Chuong 13. Phan tich su kien

Chuong 14. Phan tich tong hop

Chuong 15. Uoc tinh co mau

Chuong 16. Lap trinh va ham

Chuong 17. Mot so lenh R thong dung

Chuong 18. Thuat ngu

Chuong 19. Tai lieu tham khao va doc them _Muc luc

Chuong 01. Loi noi dau Chuong

02. Gioi thieu ngon ngu R

Chuong 03. Nhap du lieu

Chuong 04. Bien tap du lieu

Chuong 05. Tinh toan don gian va ma tran

Chuong 06. Tinh toan xac suat

Chuong 07. Kiem dinh gia thiet va tri so P

Chuong 08. Phan tich so lieu bang bieu do

Chuong 09. Thong ke mo ta

Chuong 10. Phan tich hoi qui tuyen tinh

Chuong 11. Phan tich phuong sai

Chuong 12. Phan tich hoi qui logistic

Leave a reply

Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.