Thống kê sử dụng R

Bài giảng thống kê trong y học sử dụng ngôn ngữ R. Chuong 13. Phan tich su kien Chuong 14. Phan tich tong hop Chuong 15. Uoc tinh co mau Chuong 16. Lap trinh va ham Chuong 17. Mot so lenh R thong dung Chuong 18. Thuat ngu Chuong 19. Tai lieu tham khao va doc them _Muc luc Chuong …

Đề cương ôn tập môn Internet & Thương mại điện tử K48

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TMĐT CĂN BẢN Chương 1- Internet Phân loại mạng máy tính và cho biết vai trò của nó đối với thương mại điện tử Kiến trúc của mạng internet Trình bày về IP và hệ thống tên miền Trình bày về www, web, website Nêu một số dịch vụ internet Trình bày kỹ thuật tìm kiếm …

Financial Risk Forecasting

Theory and Practice of Forecasting Market Risk, with Implementation in R and Matlab To Download pls email: sanghv(at)gmail.com Financial_Risk_Forecasting__The_Theory_and_Practice_of_Forecasting_Market_Risk,_with_Implementation_in_R_and_Matlab__2011