0

Thống kê sử dụng R

Posted by sanghv on 12/12/2013 in Data Mining, Machine Learning, R |

Bài giảng thống kê trong y học sử dụng ngôn ngữ R. Chuong 13. Phan tich su kien Chuong 14. Phan tich tong hop Chuong 15. Uoc tinh co mau Chuong 16. Lap trinh va ham Chuong 17. Mot so lenh R thong dung Chuong 18. Thuat ngu Chuong 19. Tai lieu tham khao va […]

Tags:

0

Đề cương ôn tập môn Internet & Thương mại điện tử K48

Posted by sanghv on 12/12/2013 in Internet & E-commerce |

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TMĐT CĂN BẢN Chương 1- Internet Phân loại mạng máy tính và cho biết vai trò của nó đối với thương mại điện tử Kiến trúc của mạng internet Trình bày về IP và hệ thống tên miền Trình bày về www, web, website Nêu một số dịch vụ internet Trình […]

Tags: ,

0

Financial Risk Forecasting

Posted by sanghv on 07/12/2013 in Data Mining, E-books, Financial Risk |

Theory and Practice of Forecasting Market Risk, with Implementation in R and Matlab To Download pls email: sanghv(at)gmail.com Financial_Risk_Forecasting__The_Theory_and_Practice_of_Forecasting_Market_Risk,_with_Implementation_in_R_and_Matlab__2011

Tags:

Copyright © 2007-2018 SangHv at Academy Of Finance – HVTC All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.