0

Web Programming using ASP.NET

Posted by sanghv on 17/08/2011 in Web Programming |

Instructor: Sang, Ha Van,  sanghv(at)hvtc.edu.vn  Syllabus Schedule Lectures: Thursday 7:00 – 12:00 at Academy Of  Finance, Room 205 Textbooks Visual C# 2008 How to Program, 3rd Edition, (ISBN: 013605322X), by Harvey & Paul Deitel C# 2008 for Programmers, 3rd Edition, (ISBN: 0137144156), by Paul J. Deitel & Harvey M. Deitel Programming Microsoft ASP.NET 3.5, (ISBN: […]

0

Using Excel Solver in Excel 2007

Posted by sanghv on 07/08/2011 in Tin học ứng dụng |

Video demo: sanghv

0

Tutorial Excel Solver 2007

Posted by sanghv on 07/08/2011 in Tin học ứng dụng |

Video demo: Tutorial Excel Solver 2007 sanghv

0

Create a clock with PowerPoint 2003

Posted by sanghv on 07/08/2011 in Tin học ứng dụng |

Hướng dẫn tạo đồng hồ với powerpoint 2003 sanghv

0

Mail Merge

Posted by sanghv on 07/08/2011 in Tin học ứng dụng |

Video: Mail Merge with MS WORD 2003 sanghv

0

Các loại hệ thống thông tin trong doanh nghiệp

Hệ thống xử lý giao dịch (TPS) Giao dịch bất kỳ hoạt động và các sản phẩm là một phần của hoạt động bình thường của một tổ chức. Trong hệ thống TPS, nó ghi lại và quản lý dữ liệu này, nhưng nó không chuyển đổi dữ liệu này thành thông tin. Hình thức […]

Copyright © 2007-2018 SangHv at Academy Of Finance – HVTC All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.