Hướng dẫn tìm kiếm trong trang web

Chào các bạn đã quan tâm và ghé thăm trang web!Để tìm kiếm hiệu quả trong  trang web cũng như trên internet bạn có hai lựa chọn:1. Tìm kiếm trong trang web: các bạn gõ từ khóa vào mục tìm kiếm ở vị trí thứ 1 (bên phải)2. Tìm kiếm trên internet: các bạn gõ từ khóa vào mục tìm …