0

OOP2017: Lập trình hướng đối tượng (CSLT HP2) CQ52/41.LT_ (1/2017)

Posted by sanghv on 12/01/2017 in Object Oriented Programing |

GIỚI THIỆU

Giảng viên:
HÀ VĂN SANG – Bộ môn Tin học TCKT – Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế -HVTC
TEL: O982.16.5568
Email: sanghv[at]hvtc.edu.vn

Mục đích:
• Nắm được các khái niệm cơ bản về kỹ thuật lập trình hướng đối tượng
• Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình C++, C#…
• Giải các bài toán tài chính – kế toán bằng phương pháp hướng đối tượng

Thời lượng:
• 2 tín chỉ ~ 45 tiết (Lí thuyết + Thực hành)

 • 30 tiết (trên lớp) + 15 tiết (tự nghiên cứu)

Tài liệu:
1. Bài giảng CSLT HP2 – HVTC (PDF)
2. Các tài liệu, giáo trình khác về C, C++, C#
3. Các slide, sách điện tử liên quan tại http://www.sanghv.com

Bài tập thực hành:

ĐÁNH GIÁ
• Các bài thực hành trên máy
• Bài kiểm tra trên máy

• Bài dịch và báo cáo

•Bài kiểm tra viết trên lớp (30%)
• Thi: Viết (70%)

NỘI DUNG:

Giới thiệu
• CHƯƠNG I: Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng OOP (pdf)
• CHƯƠNG II: Giới thiệu về C++ (pdf)
• CHƯƠNG III: Lớp & đối tượng (pdf) (pdf2)

• CHƯƠNG IV: Kế thừa (pdf)

• CHƯƠNG V: Đa hình (pdf)

• CHƯƠNG VI: Khuôn hình mẫu (pdf)

Công cụ:

Turbo C++/C Windows 7/8/8.1/10 32+64bit

Tài liệu tham khảo:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Tags:

0

ICE0033: Internet & E-commerce 2016

Posted by sanghv on 01/08/2016 in Internet & E-commerce |

GIỚI THIỆU

Giảng viên:
HÀ VĂN SANG – Bộ môn Tin học TC – KT – Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế
TEL: O982.165.568
Email: sanghv[at]hvtc.edu.vn

Mục đích:
• Nắm được các khái niệm về Internet và các dịch vụ www
• Nắm được các khái niệm cơ bản về Thương mại điện tử
• Nắm được các vấn đề cơ bản trong TMĐT như: thanh toán điện tử, giao dịch điện tử, an ninh, bảo mật, dịch vụ khách hàng…

• Sử dụng và quản trị thành thạo một website thương mại điện tử B2C
• Nắm được các công cụ qui trình xây dựng website thương mại điện tử trong doanh nghiệp.

Thời lượng: 2 tín chỉ

 • 45 tiết (Lí thuyết + Thực hành)
 • 30 tiết (trên lớp) + 15 tiết (tự nghiên cứu)

Lịch học:

 • Chiều T4-T6 (B1-ĐT, 128-X)
 • 01/08/2016 – 10/09/2016

Tài liệu:
1. Bài giảng Internet & TMĐT – HVTC (PDF)
2. Các tài liệu, giáo trình khác về internet & TMĐT
3. Các slides, sách điện tử liên quan tại http://www.sanghv.com

Bài tập thực hành:

ĐÁNH GIÁ
• Các bài thực hành trên máy
• Bài kiểm tra trên máy
• Bài kiểm tra viết trên lớp (30%)
• Viết (70%)

NỘI DUNG:

Giới thiệu môn học.
• CHƯƠNG I: Giới thiệu về Internet và WWW (pdf)
• CHƯƠNG II: Tổng quan về TMĐT (pdf)

• CHƯƠNG III: Hợp đồng điện tử (pdf)

• CHƯƠNG IV: Bảo mật TMĐT (pdf)
• CHƯƠNG V: Xây dựng website TMĐT (pdf)

Công cụ:

Tài liệu tham khảo:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Tags: , , , ,

0

Hướng dẫn tạo USB bootable Hiren 15.2

Posted by sanghv on 28/04/2016 in How to, Tips & Tricks |

Bước 1: Download phần mềm tạo usb bootable tại đâyHirens2BootableUSB2.2

Bước 2: Download file iso của đĩa Hiren 15.2 tại đây: Hiren 15.2

Bước 3: Chạy file tạo usb bootable:

Chọn ổ USB cần tạo

Chọn File Iso

Bước 4: Kiểm tra lại usb bootable

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Tags: ,

0

OOP: Đa hình + phương thức ảo

Posted by sanghv on 09/03/2016 in Object Oriented Programing |

OOP: Đa hình phương và thức ảo

Xây dựng lớp phiếu gồm các thông tin:

 • số phiếu, ngày lập, loại phiếu
 • Phương thức: nhập, in một phiếu.

Xây dựng lớp phiếu nhập xuất vật tư bổ sung thông tin:

 • mã vật tư, tên vật tư, khối lượng, đơn giá
 • Phương thức nhập in.

Chương trình chính:

sử dụng kết gán sớm

Kết gán muộn sử dụng con trỏ.

Phương thức ảo

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Tags: , ,

0

OOP: kế thừa

Posted by sanghv on 09/03/2016 in Object Oriented Programing |

Lập trình hướng đối tượng:

Xây dựng lớp Nguoi

Dữ liệu:

-họ tên

ngày sinh

giới tính

Phương thức:

 • Nhập, In

Xây dựng lớp sinh viên kế thừa từ lớp người

Bổ sung: lớp, điểm trung bình

Chương trình chính:

Nhập và in sinh viên.

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Tags:

0

OOP: xây dựng lớp mảng một chiều

Posted by sanghv on 28/02/2016 in Object Oriented Programing |

Lập trình hướng đối tượng:

Xây dựng lớp MẢNG: có dạng A[n]

Dữ liệu:

– n số phẩn tử

 • mảng A[n] phần tử

Phương thức:

 • Hàm khởi tạo
 • Nhập, In
 • Cộng
 • Toán tử + 2 mảng

Chương trình chính:

Nhập 2 số phức và in tổng của 2 mảng.

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Tags: ,

0

OOP: xây dựng lớp số phức

Posted by sanghv on 28/02/2016 in Object Oriented Programing |

Lập trình hướng đối tượng:

Xây dựng lớp SỐ Phức: có dạng a+bi

Dữ liệu:

– Phần thực, phần ảo

Phương thức:

 • Hàm khởi tạo
 • Nhập, In
 • Cộng
 • Toán tử + 2 số phức

Chương trình chính:

Nhập 2 số phức và in tổng của 2 số phức.

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Tags: , ,

0

Siêu phẩm đàn tranh

Posted by sanghv on 21/02/2016 in Relax |

Relax your mind.

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Tags:

0

Make Money with Facebook Account.

Posted by sanghv on 21/02/2016 in Economic Infomation System Development, How to |
     • Make 5000 Facebook friends in just 7 days, straight!
     • Get 50,000 Facebook “Likes” in just 30 days, AUTOPILOT!
     • Get laser targeted traffic to your websites and blogs.
     • Make over $500 a day, even if you don’t have a website or a blog

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Tags: ,

0

Khóa học: Lập trình hướng đối tượng (CSLT HP2) CQ51/41.LT_ (1/2016)

Posted by sanghv on 03/01/2016 in Object Oriented Programing |

GIỚI THIỆU

Giảng viên:
HÀ VĂN SANG – Bộ môn Tin học TCKT – Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế -HVTC
TEL: O982.16.5568
Email: sanghv[at]hvtc.edu.vn

Mục đích:
• Nắm được các khái niệm cơ bản về kỹ thuật lập trình hướng đối tượng
• Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình C++, C#…
• Giải các bài toán tài chính – kế toán bằng phương pháp hướng đối tượng

Thời lượng:
• 2 tín chỉ ~ 45 tiết (Lí thuyết + Thực hành)

 • 30 tiết (trên lớp) + 15 tiết (tự nghiên cứu)

Tài liệu:
1. Bài giảng CSLT HP2 – HVTC (PDF)
2. Các tài liệu, giáo trình khác về C, C++, C#
3. Các slide, sách điện tử liên quan tại http://www.sanghv.com

Bài tập thực hành:

ĐÁNH GIÁ
• Các bài thực hành trên máy
• Bài kiểm tra trên máy

• Bài dịch và báo cáo

•Bài kiểm tra viết trên lớp (30%)
• Thi: Viết (70%)

NỘI DUNG:

Giới thiệu
• CHƯƠNG I: Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng OOP (pdf)
• CHƯƠNG II: Giới thiệu về C++ (pdf)
• CHƯƠNG III: Lớp & đối tượng (pdf) (pdf2)

• CHƯƠNG IV: Kế thừa (pdf)

• CHƯƠNG V: Đa hình (pdf)

• CHƯƠNG VI: Khuôn hình mẫu (pdf)

Công cụ:

Turbo C++/C Windows 7/8/8.1/10 32+64bit

Tài liệu tham khảo:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Tags: , , ,

Copyright © 2007-2017 SangHv at Academy Of Finance – HVTC All rights reserved.
This site is using the Multi Child-Theme, v2.2, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com

Contact Us

[shortcode]