slide_icon

ADVANCED . STRONG . RELIABLE

SangHv at Academy Of Finance – HVTC

Khóa học: Tin học ứng dụng CQ53/03.1_2_LT (10/2017)

GIỚI THIỆU Giảng viên: HÀ VĂN SANG – Bộ môn Tin học TC – KT – Khoa Hệ thống thông...

OOP2017: Lập trình hướng đối tượng (CSLT HP2) CQ52/41.LT_ (1/2017)

GIỚI THIỆU Giảng viên: HÀ VĂN SANG – Bộ môn Tin học TCKT – Khoa Hệ thống thông tin Kinh...

ICE0033: Internet & E-commerce 2016

GIỚI THIỆU Giảng viên: HÀ VĂN SANG – Bộ môn Tin học TC – KT – Khoa Hệ thống thông...

Hướng dẫn tạo USB bootable Hiren 15.2

Bước 1: Download phần mềm tạo usb bootable tại đâyHirens2BootableUSB2.2 Bước 2: Download file iso của đĩa Hiren 15.2 tại...

OOP: Đa hình + phương thức ảo

OOP: Đa hình phương và thức ảo Xây dựng lớp phiếu gồm các thông tin: số phiếu, ngày lập, loại...

OOP: kế thừa

Lập trình hướng đối tượng: Xây dựng lớp Nguoi Dữ liệu: -họ tên ngày sinh giới tính Phương thức: Nhập,...

OOP: xây dựng lớp mảng một chiều

OOP: xây dựng lớp mảng một chiều

Lập trình hướng đối tượng: Xây dựng lớp MẢNG: có dạng A[n] Dữ liệu: – n số phẩn tử mảng...

OOP: xây dựng lớp số phức

OOP: xây dựng lớp số phức

Lập trình hướng đối tượng: Xây dựng lớp SỐ Phức: có dạng a+bi Dữ liệu: – Phần thực, phần ảo...

Siêu phẩm đàn tranh

Siêu phẩm đàn tranh

Relax your mind. Comments commentsPowered by Facebook Comments

Make Money with Facebook Account.

Make 5000 Facebook friends in just 7 days, straight! Get 50,000 Facebook “Likes” in just 30 days, AUTOPILOT! Get laser...