0

JavaScript Programming Course

Posted by sanghv on 13/08/2018 in Courses, Web Programming |

Course Objectives

 • Cung cấp các khái niệm cơ bản về: bài toán và thuật toán
 • Cung cấp các kiến thức cơ sở về lập trình
 • Giúp tìm hiểu ngôn ngữ lập trình JavaScript
 • Viết chương trình giải quyết các bài toán cơ bản.

Nội dung khóa học

 • Giới thiệu
 • Chương 1: Thuật toán và chương trình
 • Chương 2: Giới thiệu về JavaScript và HTML
 • Chương 3: Kiểu dữ liệu và biến
 • Chương 4: Biểu thức điều kiện
 • Chương 5: Vòng lặp
 • Chương 6: Hàm

Kết quả đạt được

 • Hiểu được các khái niệm cơ bản về:
 • thuật toán
 • chương trình
 • ngôn ngữ lập trình
 • Rèn luyện tư duy lập trình và tư duy giải quyết vấn đề trong thực tế
 • Nắm được nền tảng vững chắc về lập trình Javascript cơ bản
 • Giải được các bài toán cơ bản bằng Javascript

Slides:

Introduction

Algorithm and Programming

HTML

Labs:

Thuật toán và mô tả thuật toán: BTH1

LAB html javascript

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Tags: , ,

0

Khóa học Internet & E-commerce 2018 (5411CL1_LT)

Posted by sanghv on 31/07/2018 in Internet & E-commerce |

GIỚI THIỆU

Giảng viên:
HÀ VĂN SANG – Bộ môn Tin học TC – KT – Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế
TEL: O982.165.568
Email: sanghv[at]hvtc.edu.vn

Mục đích:
• Nắm được các khái niệm về Internet và các dịch vụ www
• Nắm được các khái niệm cơ bản về Thương mại điện tử
• Nắm được các vấn đề cơ bản trong TMĐT như: thanh toán điện tử, giao dịch điện tử, an ninh, bảo mật, dịch vụ khách hàng…

• Sử dụng và quản trị thành thạo một website thương mại điện tử B2C
• Nắm được các công cụ qui trình xây dựng website thương mại điện tử trong doanh nghiệp.

Thời lượng: 2 tín chỉ

 • 33 tiết (Lí thuyết + Thực hành)

Lịch học:

 • Sáng T4-T7 (HT308)
 • 01/08/2018 – 17/09/2018

Tài liệu:
1. Bài giảng Internet & TMĐT – HVTC (PDF)
2. Các tài liệu, giáo trình khác về internet & TMĐT
3. Các slides, sách điện tử liên quan tại http://www.sanghv.com

Bài tập thực hành:

BÀI TẬP LỚN MÔN INTERNET & TMĐT

CQ54/11CL01

Tài liệu:

Introduction to Electronic Commerce and Social Commerce 4th Ed

Author(s): Efraim Turban, Judy Whiteside, David King and Jon Outland

 

Series: Springer Texts in Business and Economics

 

Publisher: Springer, Year: 2017

Địa chỉ tải về (Download): http://www.sanghv.com/download/Courses/Ecommerce/EC2017.pdf

Hạn nộp bản dịch (word): 31/8/2018

Thời gian báo cáo: 1/9/-2018 :17/9/2018

 

ĐÁNH GIÁ
• Các bài thực hành trên máy
• Bài kiểm tra trên máy
• Bài kiểm tra viết trên lớp (30%)
• Viết (70%)

NỘI DUNG:

Giới thiệu môn học.
• CHƯƠNG I: Giới thiệu về Internet và WWW (pdf)
• CHƯƠNG II: Tổng quan về TMĐT (pdf)

• CHƯƠNG III: Hợp đồng điện tử (pdf)

• CHƯƠNG IV: Bảo mật TMĐT (pdf)
• CHƯƠNG V: Xây dựng website TMĐT (pdf)

Công cụ:

Tài liệu tham khảo:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Tags: , , , ,

0

Khóa học: Tin học ứng dụng CQ53/11.5_6_LT (4/2018)

GIỚI THIỆU

Giảng viên:
HÀ VĂN SANG – Bộ môn Tin học TCKT – Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế
Email: sanghv[at]hvtc.edu.vn

Mục đích:
• Nắm được các khái niệm cơ bản về Hệ thống thông tin (HTTT) Và HTTT TCDN
• Sử dụng thành thạo công cụ trình chiếu
• Giải các bài toán kinh tế bằng bảng tính Excel

• Nắm vững Hệ QT CSDL VISUAL FOXPRO, giải các bài toán quản lý tài chính – kinh tế
• Sử dụng thành thạo Internet và TMĐT

Thời gian học:

GĐ2 từ 02/4-26/5

53/11.5-LT 303.MĐ S   1-2 3-5      
53/11.6-LT 304.MĐ S   3-5 1-2      

Thời lượng:
2tín chỉ

• 45 tiết (Lí thuyết + Thực hành)

 • 33 tiết (trên lớp) + 15 tiết (tự nghiên cứu)

Tài liệu:
1. Bài giảng tin học ứng dụng – HVTC (PDF)
2. Các tài liệu, giáo trình khác về Power Point, MS EXCEL, FOXPRO, Internet & TMĐT
3. Các slides, sách điện tử liên quan tại http://www.sanghv.com

Bài tập thực hành:

ĐÁNH GIÁ
• Các bài thực hành trên máy
• Bài kiểm tra trên máy
• Bài kiểm tra viết trên lớp (30%)
• Thi: TN+Viết (70%)

NỘI DUNG:
• CHƯƠNG I: Hệ thống thông tin Tài chính DN (pdf)
• CHƯƠNG II: Hệ QTCSDL Visual Foxpro (pdf)
• CHƯƠNG III: Internet & TMĐT (pdf)

Công cụ:

Tài liệu tham khảo:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Tags:

0

OOP2018: Lập trình hướng đối tượng (CSLT HP2) CQ53/41.LT_ (1/2018)

Posted by sanghv on 14/03/2018 in Object Oriented Programing |

BIN-Bài tập OOP

GIỚI THIỆU

Giảng viên:
HÀ VĂN SANG – Bộ môn Tin học TCKT – Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế -HVTC
TEL: O982.16.5568
Email: sanghv[at]hvtc.edu.vn

Mục đích:
• Nắm được các khái niệm cơ bản về kỹ thuật lập trình hướng đối tượng
• Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình C++, C#…
• Giải các bài toán tài chính – kế toán bằng phương pháp hướng đối tượng

Thời lượng:
• 2 tín chỉ ~ 45 tiết (Lí thuyết + Thực hành)

 • 30 tiết (trên lớp) + 15 tiết (tự nghiên cứu)

Tài liệu:
1. Bài giảng CSLT HP2 – HVTC (PDF)
2. Các tài liệu, giáo trình khác về C, C++, C#
3. Các slide, sách điện tử liên quan tại http://www.sanghv.com

Bài tập thực hành:

BIN-MÃ NGUỒN MỘT SỐ Bài THỰC HÀNH TRÊN LỚP OOP

ĐÁNH GIÁ
• Các bài thực hành trên máy
• Bài kiểm tra trên máy

• Bài dịch và báo cáo

•Bài kiểm tra viết trên lớp (30%)
• Thi: Viết (70%)

NỘI DUNG:

Giới thiệu
• CHƯƠNG I: Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng OOP (pdf)
• CHƯƠNG II: Giới thiệu về C++ (pdf)
• CHƯƠNG III: Lớp & đối tượng (pdf) (pdf2)

• CHƯƠNG IV: Kế thừa (pdf)

• CHƯƠNG V: Đa hình (pdf)

• CHƯƠNG VI: Khuôn hình mẫu (pdf)

Công cụ:

Turbo C++/C Windows 7/8/8.1/10 32+64bit

Tài liệu tham khảo:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Tags: ,

0

Khóa học: Tin học ứng dụng CQ53/03.1_2_LT (10/2017)

Posted by sanghv on 15/11/2017 in Tin học ứng dụng |

GIỚI THIỆU

Giảng viên:
HÀ VĂN SANG – Bộ môn Tin học TC – KT – Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế
Email: sanghv[at]hvtc.edu.vn

Mục đích:
• Nắm được các khái niệm về HTTT Và HTTT TCDN
• Sử dụng thành thạo công cụ trình chiếu
• Giải các bài toán kinh tế bằng bảng tính Excel

• Nắm vững Hệ QT CSDL VISUAL FOXPRO, giải các bài toán quản lý tài chính – kinh tế
• Sử dụng thành thạo Internet và TMĐT

Thời lượng:
2tín chỉ

• 45 tiết (Lí thuyết + Thực hành)

 • 33 tiết (trên lớp) + 15 tiết (tự nghiên cứu)

Tài liệu:
1. Bài giảng tin học ứng dụng – HVTC (PDF)
2. Các tài liệu, giáo trình khác về Power Point, MS EXCEL, FOXPRO, Internet & TMĐT
3. Các slides, sách điện tử liên quan tại http://www.sanghv.com

Bài tập thực hành:

ĐÁNH GIÁ
• Các bài thực hành trên máy
• Bài kiểm tra trên máy
• Bài kiểm tra viết trên lớp (30%)
• Thi: TN+Viết (70%)

NỘI DUNG:
• CHƯƠNG I: Hệ thống thông tin Tài chính DN (pdf)
• CHƯƠNG II: Hệ QTCSDL Visual Foxpro (pdf)
• CHƯƠNG III: Internet & TMĐT (pdf)

Công cụ:

Tài liệu tham khảo:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Tags: , , ,

0

OOP2017: Lập trình hướng đối tượng (CSLT HP2) CQ52/41.LT_ (1/2017)

Posted by sanghv on 12/01/2017 in Object Oriented Programing |

GIỚI THIỆU

Giảng viên:
HÀ VĂN SANG – Bộ môn Tin học TCKT – Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế -HVTC
TEL: O982.16.5568
Email: sanghv[at]hvtc.edu.vn

Mục đích:
• Nắm được các khái niệm cơ bản về kỹ thuật lập trình hướng đối tượng
• Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình C++, C#…
• Giải các bài toán tài chính – kế toán bằng phương pháp hướng đối tượng

Thời lượng:
• 2 tín chỉ ~ 45 tiết (Lí thuyết + Thực hành)

 • 30 tiết (trên lớp) + 15 tiết (tự nghiên cứu)

Tài liệu:
1. Bài giảng CSLT HP2 – HVTC (PDF)
2. Các tài liệu, giáo trình khác về C, C++, C#
3. Các slide, sách điện tử liên quan tại http://www.sanghv.com

Bài tập thực hành:

ĐÁNH GIÁ
• Các bài thực hành trên máy
• Bài kiểm tra trên máy

• Bài dịch và báo cáo

•Bài kiểm tra viết trên lớp (30%)
• Thi: Viết (70%)

NỘI DUNG:

Giới thiệu
• CHƯƠNG I: Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng OOP (pdf)
• CHƯƠNG II: Giới thiệu về C++ (pdf)
• CHƯƠNG III: Lớp & đối tượng (pdf) (pdf2)

• CHƯƠNG IV: Kế thừa (pdf)

• CHƯƠNG V: Đa hình (pdf)

• CHƯƠNG VI: Khuôn hình mẫu (pdf)

Công cụ:

Turbo C++/C Windows 7/8/8.1/10 32+64bit

Tài liệu tham khảo:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Tags:

0

ICE0033: Internet & E-commerce 2016

Posted by sanghv on 01/08/2016 in Internet & E-commerce |

GIỚI THIỆU

Giảng viên:
HÀ VĂN SANG – Bộ môn Tin học TC – KT – Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế
TEL: O982.165.568
Email: sanghv[at]hvtc.edu.vn

Mục đích:
• Nắm được các khái niệm về Internet và các dịch vụ www
• Nắm được các khái niệm cơ bản về Thương mại điện tử
• Nắm được các vấn đề cơ bản trong TMĐT như: thanh toán điện tử, giao dịch điện tử, an ninh, bảo mật, dịch vụ khách hàng…

• Sử dụng và quản trị thành thạo một website thương mại điện tử B2C
• Nắm được các công cụ qui trình xây dựng website thương mại điện tử trong doanh nghiệp.

Thời lượng: 2 tín chỉ

 • 45 tiết (Lí thuyết + Thực hành)
 • 30 tiết (trên lớp) + 15 tiết (tự nghiên cứu)

Lịch học:

 • Chiều T4-T6 (B1-ĐT, 128-X)
 • 01/08/2016 – 10/09/2016

Tài liệu:
1. Bài giảng Internet & TMĐT – HVTC (PDF)
2. Các tài liệu, giáo trình khác về internet & TMĐT
3. Các slides, sách điện tử liên quan tại http://www.sanghv.com

Bài tập thực hành:

ĐÁNH GIÁ
• Các bài thực hành trên máy
• Bài kiểm tra trên máy
• Bài kiểm tra viết trên lớp (30%)
• Viết (70%)

NỘI DUNG:

Giới thiệu môn học.
• CHƯƠNG I: Giới thiệu về Internet và WWW (pdf)
• CHƯƠNG II: Tổng quan về TMĐT (pdf)

• CHƯƠNG III: Hợp đồng điện tử (pdf)

• CHƯƠNG IV: Bảo mật TMĐT (pdf)
• CHƯƠNG V: Xây dựng website TMĐT (pdf)

Công cụ:

Tài liệu tham khảo:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Tags: , , , ,

0

Hướng dẫn tạo USB bootable Hiren 15.2

Posted by sanghv on 28/04/2016 in How to, Tips & Tricks |

Bước 1: Download phần mềm tạo usb bootable tại đâyHirens2BootableUSB2.2

Bước 2: Download file iso của đĩa Hiren 15.2 tại đây: Hiren 15.2

Bước 3: Chạy file tạo usb bootable:

Chọn ổ USB cần tạo

Chọn File Iso

Bước 4: Kiểm tra lại usb bootable

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Tags: ,

0

OOP: Đa hình + phương thức ảo

Posted by sanghv on 09/03/2016 in Object Oriented Programing |

OOP: Đa hình phương và thức ảo

Xây dựng lớp phiếu gồm các thông tin:

 • số phiếu, ngày lập, loại phiếu
 • Phương thức: nhập, in một phiếu.

Xây dựng lớp phiếu nhập xuất vật tư bổ sung thông tin:

 • mã vật tư, tên vật tư, khối lượng, đơn giá
 • Phương thức nhập in.

Chương trình chính:

sử dụng kết gán sớm

Kết gán muộn sử dụng con trỏ.

Phương thức ảo

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Tags: , ,

0

OOP: kế thừa

Posted by sanghv on 09/03/2016 in Object Oriented Programing |

Lập trình hướng đối tượng:

Xây dựng lớp Nguoi

Dữ liệu:

-họ tên

ngày sinh

giới tính

Phương thức:

 • Nhập, In

Xây dựng lớp sinh viên kế thừa từ lớp người

Bổ sung: lớp, điểm trung bình

Chương trình chính:

Nhập và in sinh viên.

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Tags:

Copyright © 2007-2018 SangHv at Academy Of Finance – HVTC All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.